2010-06-18

Ett bra beslut om kärnkraften

År 1972 laddades Sveriges första kärnkraftverk, Oskarshamn 1. Sju år senare drabbades kärnkraftverket Three Mile Island i Harrisburg i USA av en partiell härdsmälta och Tage Danielsson skrev sin fantastiska sannolikhetsmonolog. Kalla kriget mellan Sovjet och USA pågick och atombomben upplevdes fortfarande som ett reellt hot.

Detta var alltså kontexten när svenskarna i mars 1980 folkomröstade om kärnkraften. Tre alternativ, som alla förespråkade avveckling, stod till buds: Linje 1 (Kärnkraften ska avvecklas långsamt), Linje 2 (Kärnkraften ska avvecklas långsamt) och Linje 3 (Kärnkraften ska avvecklas inom tio år).

Linje 2 vann och riksdagen fattade beslut om att kärnkraften skulle vara avvecklad senast 2010. Sedan inträffade något. Vi kanske kan kalla det för Verkligheten.

För i Verkligheten så visade det sig inte vara så lätt att bli av med kärnkraften. I Verkligheten visade det sig att kärnkraften var en driftsäker energikälla som inte smutsar ner och som genererar relativt billig el. I Verkligheten visade det sig att svenska företag, svenska jobb, svensk tillväxt och svensk välfärd mådde rätt bra av kärnkraften.

Det är bra när politiska beslut är förankrade i Verkligheten. Därför tycker jag det är bra att den borgerliga majoriteten i riksdagen igår röstade för att svenska kärnreaktorer kan få ersättas när de gamla tjänat ut. Därmed skapar man förutsättningar för att den svenska energiförsörjningen i framtiden ska slippa bli beroende av rysk gas eller koldioxidspyende fossila energikällor. Svenska företag och hushåll kan även i framtiden få klimatsmart el.

Man ska förstås inte vara så naiv att man tror att kärnkraften är problemfri. Brytningen av uran har stor miljöpåverkan och slutförvaringen har ännu ingen optimal lösning. Samtidigt har all energiutvinning problem. Fossilkraftens problem är uppenbara, sol- och vindkraft är svårt att utvinna på ett effektivt sätt och vattenkraft kräver stora ingrepp i miljön när floder ska dämmas upp. När man väger för- och nackdelar mot varandra tycker jag att mycket talar för kärnkraften.

Kärnkraften har sina nackdelar, helt klart. Men det riktigt naiva är att tro att vi är redo att avveckla den, så som svenska valmanskåren gjorde för 30 år sedan. Det är bra att riksdagen nu har insett detta. I Verkligheten behövs kärnkraften ännu ett tag.

Läs även
Agneta Berliner: Dagens energibeslut
Carl B Hamilton: MP och kärnkraften. Replik på DN-debatt idag (16/6)
Rasmus Jonlund: Hellre svensk kärnkraft än dansk kolkraft

Läs andra om kärnkraft, energipolitik

4 kommentarer:

Anonym sa...

Största nackdelen med Kärnkraft är all personer som har en irrationell skräck för den.

"Slutförvaring, javist - men INTE i min bakgård" :p

Jesper Svensson sa...

NIMBY-attityd står dessvärre bakom väldigt många irrationella beslut.

Anonym sa...

Kärnkraftens största nackdel, nu på riktigt, är det faktum att den måste lagras säkert i ca 100000 år, det kan logiskt sett inte finnas förvaring som garanterat kan hålla tätt i så många år. Och vad händer då om det skulle börja läcka om 20000 år, vi har ju ingen aning om det finns människor med kunskap att hantera läckan, det kan ju vara ett helt annat samhälle då, vi kanske alla tvingats bli bönder, och har enbart koll på jordbruket, det vet vi inte. Vi måste ta hand om vårt eget skräp, inte lämpa över det på NÅGON i framtiden. Dessutom säger ju förespråkarna att kärnkraften är en parentes tills vi hittar bättre energiförsörjning, men vad händer om vi inte hittar bättre, hur länge ska då kärnkraften få tugga på och producera kärnavfall?

Jesper Svensson sa...

Anonym - Det är riktigt att avfallshanteringen är ett problem när det gäller kärnkraft, som jag också skriver i inlägget. Samtidigt ska detta vägas mot alternativen. Är det mer ansvarsfullt att lägga ner kärnkraften och förlita sig på fossila bränslen, som förstör miljön på kort sikt?