2013-12-14

Vi ger oss inte förrän våldet mot kvinnor har upphört

Mäns våld mot kvinnor är ett problem som måste mötas med ett batteri av åtgärder, till exempel genom att erbjuda skydd till kvinnor som blivit slagna och behandling för män som slår. Våldet mot unga tjejer uppmärksammades i en insändare i förra veckans Tidningen Årsta/Enskede. I dagens tidning skriver Hanna Gerdes, Nora Milstig och jag en replik där vi berättar om några av de satsningar, nationellt och lokalt, som Folkpartiet gjort för att stoppa våldet mot kvinnor.

Kvinnors trygghet viktig FP-fråga

Våld mot kvinnor och flickor är en av de mest utbredda kränkningarna av mänskliga rättigheter i världen. Folkpartiet har arbetat länge för att frågor kring fysiskt och psykiskt sexuellt våld, människohandel, tvångsgifte och påtvingade graviditeter ska vara högst upp på den politiska dagordningen i Sverige. De gläder oss därför när även Ung Vänster (Tidningen Årsta/Enskede, 7/12 2013) lyfter vikten av ta våldet mot unga tjejer på högsta allvar.

Sedan 2006 har över en miljard satsats
för att stoppa mäns våld mot kvinnor.
Vi liberaler agerar på olika nivåer för att få ett slut på mäns våld mot kvinnor. Sedan 2006 har Folkpartiet sett till att regeringen investerat över en miljard för detta arbete. Tack vare denna satsning har vi kunnat öppna Mansmottagningen i Söderort, vars syfte är att erbjuda behandling åt män som slår. Genom Centrum för våldsutsatta ger vi stöd åt framför allt barn och mammor som utsatts för våld i nära relationer. Folkpartiet har också drivit igenom att regeringen finansierar Kvinnofridslinjen, en nationell stödtelefon för dem som utsatts för hot eller våld.

För att ytterligare stärka varje människas rätt till sexuell integritet beslutade Folkpartiets landsmöte nyligen att skärpa kraven i sexualbrottslagstiftningen genom att införa en samtyckesklausul - ett viktigt steg mot att få bukt med det sexualiserade våldet.  I Skarpnäck driver Folkpartiet på för genuspedagogik i förskolan, vi tror att det är viktigt att arbeta normkritiskt och motverka att pojkar och flickor tvingas in i gammaldags könsroller. Vi i Folkpartiet ger oss inte förrän våldet mot kvinnor har upphört. Och vi välkomnar alla som delar den målsättningen med oss.

Jesper Svensson
ordförande, Folkpartiet i Skarpnäck
ersättare, Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Hanna Gerdes
vice ordförande, Folkpartiet i Skarpnäck
styrelseledamot, Liberala kvinnor Stockholm

Nora Milstig
styrelseledamot, Liberala ungdomsförbundet Stockholm och Femmetopiagruppen

Inga kommentarer: