2013-10-17

Stockholm får en hbt-policy

Folkpartiet har i budgetförhandlingarna fått igenom sitt krav på att Stockholms stad ska införa en hbt-policy. Ett viktigt verktyg i arbetet mot fördomar och diskriminering.

Nu har Stockholms budget för 2014 presenterats, och som folkpartist är jag naturligtvis glad över att Folkpartiet lyckats få igenom så många av sina förslag. Ett av dem har jag redan nämnt, nämligen att Stockholm ska påbörja ett arbete med ett utbyggt wifi-nät. En stor satsning görs på förskola och skola – budgeten ökar med hela 1,2 miljarder och Folkpartiet har fått igenom sitt vallöfte om läxhjälp till alla och ökade resurser till barn med behov av särskilt stöd.

Som FP-representant i trafik- och renhållningsnämnden gläds jag lite extra åt att Folkpartiet fått gehör för vårt krav om fler cykelparkeringar – i budgeten är det nu inskrivet att fler cykelparkeringar ska skapas i Stockholm, särskilt i kollektivtrafiknära lägen.

En annan viktig fråga som Folkpartiet drivit är att Stockholms stad ska få en hbt-policy. Redan 2011 lyckades Folkpartiet genomföra detta i landstinget och det är bra att även Stockholms stad nu ska få en policy.

Liberaler har all anledning att vara glada.
En hbt-policy blir ett verktyg för stadens verksamheter att arbeta med normer och omedvetna handlingssätt, mot fördomar och diskriminering. Målet är självklart att alla ska bli bemötta som individer, med respekt och professionalitet – oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning.

Detta borde vara självklart, men är det tyvärr inte. Därför behövs en hbt-policy, och därför är jag mycket stolt över att Folkpartiet sett till att det nu blir verklighet, även i Stockholms stad.

Läs även:
Lotta Edholm (FP): Stockholm tar fram hbt-policy
Anna Starbrink (FP): Bättre bemötande av hbt-personer
Birgitta Rydberg (FP): Bättre bemötande av homo- och bisexuella och transpersoner med landstingets nya hbt-policy
QX: Hbt-policy på gång i Stockholm
Hbt-policy för Stockholms läns landsting (pdf)

Inga kommentarer: