2007-11-27

Sändningstillstånd utan sans

Nu har ett antal kommersiella radiokanaler fällts i Granskningsnämnden för att de inte sänt tillräckligt mycket "egenproducerat" material. Så har än en gång den svenska förmyndarsamhället gjort sig tillkänna.

Om nu Mix Megapol vill sända skvalmusik och reklam dygnet runt, varför kan de inte få göra det? Varför måste socialtanterna på Granskningsnämnden ha åsikter om att kanalen måste innehålla material med lokal förankring? Kan inte svenska medborgare få välja att lyssna på en skvalradiokanal om de nu vill de, och byta kanal om Mix Megapols enformiga blandning av gamla och nya låtar inte längre passar?

Den praktiska konsekvensen av folkbildningsfascismen i svensk radiolagstiftning blir ju bara att Mix Megapols, och andra kommersiella radiokanalers, lyssnare tvingas utstå en massa hjärndött utfyllnadsbabbel mellan låtarna. Om reglerna för sändningstillstånd vore lite mer liberala skulle många flugor slås i en smäll - skattebetalarna skulle spara pengar för Granskningsnämnden skulle kunna säga upp personal, yttrandefriheten skulle stärkas, valfriheten skulle ökas och som grädde på moset skulle lyssnarnas öron skonas från radiopratarpuckonas meningslösa kacklande.

Inga kommentarer: