2011-09-07

Nya miljarder lyft för matematiken

Igår presenterade utbildningsminister Jan Björklund (FP) en viktig framtidssatsning: "mattelyftet". Mattelyftet innebär att regeringen skjuter till 2,6 nya miljarder för att lyfta matematikämnet i skolan.

Pengarna ska gå till
  • fortbildning av lärare,
  • fler mattetimmar i skolan och
  • läsa-skriva-räkna-satsning.

Bakgrunden till mattelyftet är att svenska elevers kunskaper i matte sjunker, enligt internationella mätningar. Delvis kan detta bero på att många lärare inte är behöriga – i gymnasiet är till exempel bara 35 procent av mattelärarna fullt behöriga. Om lärarna inte själva har tillräckliga kunskaper är det förstås svårt för dem att lära ut den knepiga matematiken till eleverna. I framtidens lärarutbildningar kommer även alla som ska bli låg- och mellanstadielärare att läsa minst en termin matte.

Matte – snart ett ämne att räkna med!

Man kan förstås fråga sig varför just matte är ett ämne som förtjänar en sådan jättesatsning. Goda mattekunskaper är nödvändiga inom många naturvetenskapliga discipliner, och Sverige kommer även i framtiden behöva många duktiga tekniker, ingenjörer, fysiker och forskare för att vara fortsatt internationellt konkurrenskraftiga. I förlängningen handlar det om att säkra vår roll som kunskapsnation och trygga vår välfärd. Jan Björklunds mattelyft kommer dra sitt strå till den stacken. Det finns skäl att, som PJ Anders Linder skriver i dagens SvD, lyfta på hatten.

Läs om mattelyftet på regeringens hemsida.


Media
DN, DN2, SvD


Läs även
Edvin Alam (M): Mattelyftet: Både bra och dåligt!
Linnéa Darell (FP): Mattelyft för 2,6 mdr
Lotta Edholm (FP): Välkommen satsning på matematik
Rasmus Jonlund (FP): Räkna med miljarder
Mark Klamberg (FP): Välkommen miljardsatsning på matematik
Kent Persson (M): Barnen är vår framtid
Tommy Rydfeldt (FP): Jan Björklund levererar, vad säger (S)?

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

3 kommentarer:

Tore Bergström sa...

Med bättre matematik-kunskaper kanske mandatfördelingen i riksdagen bättre motsvarar hur medborgarna röstat.
Så är det inte nu.

Rådmansson sa...

Det verkar inte klokt att så många av er tycker att matte är den viktigaste kunskapen vi behöver. Ni tycks vilja ha ett samhälle av robottar. Jag lärde mig mycket om matte i skolan men har inte haft någon nytta av det. Att räkna är en grund kunskap som vi behöver, men inte invecklade matematiska kunskaper. Några påstår att matematik hjälper oss att tänka logiskt. Men då har de ingen aning om vad logik är. Alla behöver inte bli ingenjörer, men alla behöver bli goda medborgare och hyggliga människor. Det är humanistisk och samhällskunskap, behärskning av språket (inte bara formell logik) som vi alla behöver.

Jesper Svensson sa...

Rådmansson - Jag delar din uppfattning att matte inte är det enda ämnet som är viktigt. Men matte är viktigt, och precis som jag skrev i inlägget så behövs dessa kunskaper för att vi i framtiden ska vara fortsatt konkurrenskraftiga inom viktiga yrkes- och forskningsområden.