2011-06-19

Moderat censur rimlig åtgärd

Moderaterna har uppmanat en lokalpolitiker i Stockholm att stänga ner sin blogg. Birgitta Holm är ordförande i Farsta stadsdelsnämnd och bloggade tidigare på birgittaholm.blogspot.com.

Detta har orsakat viss uppståndelse i den s.k. bloggosfären. Bloggaren Mikael Persson kallar Moderaternas agerande för ett "övergrepp på det fria ordet". Fredrik "Tokmoderaten" Antonsson menar att man som förtroendevald politiker tydligen förväntas vara "en tyst, politiskt korrekt floskel-apparatnik".


Vad föranleder då avstängningen? S-Bloggen Röda Berget återger ett par citat från Holms blogg. Hon har i ett inlägg kallat Håkan Juholt för "smutsig och en stor skitstövel ... Håkan är inte passande i vårt moderna samhälle". I ett annat inlägg har hon kallat den politiska oppositionen för "jävla kryp" och konstaterat att "hade ni varit mina ungar så hade ni fått stryk in på bara skinnet".

Jag vill vara tydlig med att politiska partier ska ha högt i tak. Men tolerans för olika åsikter är inte samma sak som tolerans för alla sätt att uttrycka dem. Det går alldeles utmärkt att vara kritisk mot oppositionen och Håkan Juholt utan att ta till okvädingsord och oförskämdheter.

Om du är förtroendevald för ett politiskt parti måste du också inse att du representerar det partiet. Bilden av dig blir också bilden av ditt parti, för dem du möter. Som enskild företrädare kan du orsaka partiet stora varumärkesskador (vilket Moderaterna fick erfara efter rasistavslöjandena 2002). Självklart bör varje parti med självbevarelsedrift intressera sig för hur dess företrädare beter sig i olika sammanhang.

Man kan ha synpunkter på hur Moderaterna hanterade detta. En lite smidigare utväg hade kanske varit att be Birgitta Holm att fortsättningsvis använda ett mer civiliserat språkbruk på sin blogg, och att formulera en ursäkt till dem som kan ha tagit illa upp. Men i grund och botten har jag svårt att bli riktigt upprörd över Moderaternas agerande. Det är inte ett tecken på lågt i tak att ett parti agerar gentemot en representant med uppenbart dåligt omdöme (oavsett om detta dåliga omdöme manifesteras i bloggform eller i en valstuga). Det är ett tecken på respekt för alla de företrädare och medlemmar i partiet som arbetar hårt för att vinna väljarnas förtroende för partiets politik.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

6 kommentarer:

Beelzebjörn sa...

Lite vanskligt det där med förtroendeaspekten av det hela. En sak jag konstaterade rätt fort efter att ha grävt fram en cachad version av hennes sida är att jag aldrig för mitt liv hade röstat på människan.

Det är inte jättemärkligt att partiet i det läget (hypotes - jag har fortfarande inte sett någon annan är Birgitta bekräfta att det är en order från partiet det handlar om) väljer att be henne dämpa sig.

Problemet är att jag som väljare då måste fråga mig vilken verklig skillnad det gör? Om Birgittas uttalanden är en reflektion av hennes åsikter (ring BRIS, någon), hur blir det bättre av att hennes åsikter sopas under mattan medan hon själv fortsätter arbeta som företrädare för partiet?

Det man inte vet, lider man inte av?

En lärdom att hämta från det här är att man inte ska försöka sopa saker under mattan, i synnerhet inte på nätet, och särskilt inte såhär obegåvat. När det kommer fram - och det gör det - blir uppmärksamheten större.

Jesper Svensson sa...

Beelzebjörn - Tack för en intressant och resonerande kommentar! Jag vill gärna förtydliga att jag inte heller känner till de närmare omständigheterna i det här fallet, annat än det Holm själv skrivit på Facebook. Mitt blogginlägg är baserat enbart på denna knapphändiga information.

Sen har du naturligtvis en poäng i att en nedstängd blogg inte nödvändigtvis läker en förtroendeskada. Men den fråga man måste ställa sig då är väl om det hon sagt och skrivit är tillräckligt allvarligt för att hon ska lämna sina uppdrag. Den bedömningen får väl hon och hennes parti göra gemensamt.

Anonym sa...

Hade de inte beordrat nedstängning utan bara bett henne omformulera sig hade detta inte blivit något som någon skrivit om och allt hade varit löst.

Dessutom ligger/låg inte Birgittas blogg under en partidomän vilket gör att "övergreppet" blir större.

Jesper Svensson sa...

iMike - Det har du nog rätt i. Samtidigt vet vi ju inte hur de uttryckt sig. (Åtminstone vet inte jag mer än det Birgitta Holm skrivit i sin facebookstatus.) Hon kan ju ha övertolkat budskapet.

Rafael Ospino sa...

VAD I DETTA INLÄGG FÖRANLEDDE CENSUREN?
Stockholms skolborgarråd Lotta Edholm lät publicera denna starkt Greenwashing-luktande pressrelease: "Minskade elkostnader för Stockholms skolor".

Jag kunde inte låta bli att skriva denna kommentar, som FP's moderator tydligen ansåg lika ärerörig som Birgitta Holms tirader...

"Stor begreppsförvirring verkar råda på skolroteln!
Först talas det om minskad energianvändning. I nästa stycke om elanvändning.
Sedan om 10 miljoner kronor vilket skall motsvara 9 % beräknat på kilowattimmar. Till slutet av 2011. Det är utmärkt med politiker som är så framsynta att de redan i början av sommaren vet vad elpriset kommer att vara under resten av året...

Sedan slutklämmen: "Trots ett ovanligt kallt år har ökad trend från år 2009 förbytts i märkbara effektiviseringar.Bifogat finns en lista över de skolor som minskat energiförbrukningen mest."
Samt en bilaga med hur många procent dryga 20-talet skolor minskat sin elförbrukning med!
Vissa har bara mäktat med 1 %, men det är väl gott så!
Frågan är bara hur mycket de drygt 570 icke redovisade fastigheterna minskat?
Är det mindre än 1 %? Eller har de kanske rentav ökat sin elförbrukning?

Elen står dessutom bara för en mindre del av energianvändningen. Lejonparten ligger på systemen för värmning och kylning. Vad har skett där? Varför redovisas inte dessa siffror?
Slutligen kommentaren om att detta uppnåtts trots det ovanligt kalla året; jag visste inte det finns Stockholmsskolor som fortfarande värms med el!
Eller är det så enkelt att skolborgarråd har lika svårt som näringslivsministrar att hålla isär begreppen el och energi?

Jag har under de senaste 10 åren i tjänsten varit perifert engagerad i ett flertal skolprojekt.
Mitt privata intresse för Intelligenta Hus har dock gjort att jag engagerat mig allt mer. Först för att jag hade barn i skolan men numera för att jag ser hur skattepengar som skulle gjort större nytta i verksamheten hamnar fel, helt i onödan!

Eftersom jag idag arbetar med energieffektivisering har jag med intresse läst rapporten Energieffektivitet i skolor och förskolor och reflekterat över ett antal punkter som främst relaterar till åtgärder i befintliga hus, då, som rapporten mycket riktigt påpekar "En stor utmaning för framtiden blir därför att minska energianvändningen och miljöpåverkan från det befintliga lokalbeståndet".

Det talas i rapporten om mätningar som visar på betydande energibesparingar genom användning av närvaro och dagsljusstyrd belysning.
Dock skall kanske påtalas att det då avser besparingar inom just belysningen; sett till fastighetens totala energianvändning handlar det om några futtiga procent!

OM det finns önskemål om att snabbt göra något åt situationen infinner sig frågan: Varför inte nyttja den kunskap som bevisligen finns?
I en av Energimyndighetens egna publikationer efterlyser en av landets verkliga auktoriteter inom området, Akademiska Hus tekniske direktör "mer verkstad och mindre snack" och hävdar att det med relativt enkla medel går att halvera energikostnaden i en befintlig fastighet.
När denne, för sitt energieffektiviseringsarbete flerfaldigt prisbelönade, företrädare för landets största fastighetsbolag uttalar sig så borde detta väcka enorm sensation, men uppenbarligen finns det inga kommunpolitiker som läser vad energimyndigheten producerar...

Det konstateras i rapporten även att 75 % av objekten uppvisar luftproblem, problem med termiskt klimat o s v.
Det är väl känt att dåligt fungerande balanserade ventilationssystem, felaktigt underhållna värmesystem m m också kan vara energitjuvar av stora mått. Normalt sett betalar sig dessa enkla åtgärder på mellan 4 och 10 månader, sedan är det ren vinst!
Det tragiska är alltså att man genom rätt underhåll sparar pengar, det är ofta ingen merkostnad att erbjuda en sund innemiljö!
Fortsättning följer!

Rafael Ospino sa...

CENSUR DEL 2

Ofta behöver man alltså inte byta ut systemen i sin helhet, mycket är vunnet genom att återställa det till ursprungligen projekterat skick.
Då skall man hålla i minnet att dessa inte alltid fungerar optimalt ens i helt nya hus!
Detta är ett område som i hög grad drabbas av dumsnålhet och slarv från många entreprenörer, vilket dessutom ofta missas vid besiktningen. Av denna anledning involveras vi numera i de flesta "Green Building"-projekt redan under produktionen.
Genom dessa enkla, billiga och miljövänliga metoder säkerställer man en god innemiljö och minskar risken för att huset blir sjukt. Risken för detta är annars stor, då dålig, fuktig luft inte evakueras på rätt sätt utan istället trycks ut i stommen.

Anledningen till att det ser ut så här är ofta att man lagt ut driften på entreprenad utan att säkerställa att denna typ av underhåll utförs.
Det allra tråkigaste är att det ofta drabbar verksamheter som inte kan sätta press på sin hyresvärd genom att hota med att flytta ut...