2012-10-03

Skolboksförlag smutskastar välfärdsföretag

För ett par veckor sedan berättade Sveriges Radio att sponsrade läromedel blivit allt vanligare i skolan. I den efterföljande debatten var tonläget högt bland vänsterdebattörer. Aftonbladets ledarsida efterlyste statligt ansvar när "skolor inte längre har råd att köpa sakliga och allsidiga läromedel" (man anar likhetstecknet mellan "köpta läromedel" och "sakliga och allsidiga"). En Miljöpartist sade till SVT att sponsrade skolböcker "ofta är väldigt hårdvinklade, ja, rent av propaganda".

I diskussionen om läromedel kan man dessvärre inte utgå från att köpta böcker är så mycket bättre. I dag uppmärksammade DN:s ledarskribent Peter Wolodarski att Natur & Kulturs lärobok för högstadiet, Samhälle i dag, innehåller budskap om välfärdsföretag som är minst sagt häpnadsväckande. (Detta är förvisso ingen nyhet; folkpartisten Hans Åberg bloggade redan 2010.) Så här står det i boken:
"När det krävs besparingar vill politiker gärna minska kostnaderna för den offentliga sektorn. De kan besluta att privatisera verksamheten för att de tror att det blir billigare ... Det företag som lovar att utföra arbetet billigast får uppdraget ... Politikerna är nöjda och tycker de både har sparat och arbetat för konkurrens.
   Men när avtalet är slutet försvinner konkurrensen. För de gamla på ett äldreboende som fungerar dåligt finns det ingen möjlighet att plötsligt byta till ett annat ... Företagen vill utföra sina uppdrag så billigt som möligt eftersom de drivs för att skapa vinster. Det innebär att de försöker klara verksamheten med så få anställda som möjligt. Ju mer pengar som satsas på exempelvis ett äldreboende, desto bättre blir det ju för dem som bor där ... Men de företag som driver äldreboende har ju lovat att göra det till så lågt pris som möligt. Det drabbar alltså kunderna, i detta fall de äldre."
Detta illustreras med en satirteckning där en kostymklädd herre besöker ett äldreboende. "Jag representerar de nya ägarna!", säger han varpå en äldre dam svarar "Nåja, lite vanvård ska väl en gumma tåla!"

Budskapet i Natur & Kulturs lärobok kan inte missförstås: Privat drivna välfärdsföretag ägnar sig åt vanvård av gamla för att tjäna pengar. Ett häpnadsväckande budskap i en "saklig och allsidig" samhällskunskapsbok. Det finns inget vetenskapligt stöd för att ge den här bilden, det är bara politisk propaganda som Natur & Kultur ägnar sig åt.

Ovanstående text skrevs till bokens första upplaga, 2003. År 2008 kom en ny version. Där är texten förändrad. Där berättar man att upphandlingarna handlar om såväl pris som kvalitet.
"Ibland blir det väldigt bra och alla är nöjda. Ibland håller företag som fått uppdraget inte vad de lovade, folk blir missnöjda och säger att 'det var bättre förr' ... Ibland har företag tagit ut så hög vinst att pengarna inte räckt till för att göra arbetet så bra som företagen lovat i anbudet."
Fortfarande illustreras dock texten av vanvårds-satirteckningen. Och fortfarande är det underförstått att verksamheter som drivs i offentlig regi är bra och välfungerande, medan de som drivs privat är mer av ett lotteri. Ibland har man tur, ibland inte.

En objektiv bild av välfärdsföretag?
Jag inser att det är svårt att skriva helt objektiva texter. Men jag häpnar över att det finns skolor som faktiskt betalar för den här sortens politiserande skräp. Och jag häpnar över att Natur & Kultur låter boken finnas kvar på marknaden.

Låt mig ta en parallell: I mitten av augusti släppte Bonniers förlag Herman Lindqvists memoarbok Mitt i allt. Boken innehöll antydningar om att en viss person ska ha varit nazist. Journalisten Henrik Arnstad avslöjade att Lindqvist gjort våld på sanningen, och Bonniers drog tillbaka hela upplagan.

I en lärobok i samhällskunskap smutskastas hel bransch av välfärdsföretag. De påstås ägna sig åt vanvård för att göra stora vinster. Om förlaget hade någon ambition att ta ansvar för innehållet i sina böcker skulle hela upplagan naturligtvis återkallas på studs. Så har inte skett; jag har mejlat förlaget och frågat. Varken den nya eller den gamla upplagan är återkallade, och förlaget har ingen avsikt att ersätta de skolor som köpt in boken med uppdaterade läromedel (en revidering pågår, enligt förlaget).

För att kunna hänga med "måste man ha kunskap om samhällets struktur och de värderingar som vår demokrati vilar på" – så marknadsförs Samhälle i dagNatur & Kulturs hemsida. Men de värderingar som förmedlas är den politiska vänsterns. Vår demokrati har en större bredd än så. Natur & Kultur borde skämmas!

Uppdatering: Lite vanvård måste väl de äldre kunna tåla, skriver SvD (4/10) som också följer upp med Mer om "vanvården av äldre" i skolan (6/10). KD-politikern Malin Appelgren skriver om vänsterpropaganda i skolböcker (18/10).

4 kommentarer:

Anonym sa...

Läroböcker ska väl beskriva verkligheten, vilket de tydligen gör. Privata företag bedriver vård för att tjäna så mycket pengar som möjligt, precis som det beskrivs i boken.

"Ibland blir det väldigt bra och alla är nöjda. Ibland håller företag som fått uppdraget inte vad de lovade" beskriver ju verkligheten, som när privata skolföretag plötsligt lägger ner verksamheten och lämnar eleverna till sitt öde och det offentliga tvingas gripa in och rädda upp situationen.

Jesper Svensson sa...

Anonym - Läroboken gör kopplingar mellan privata välfärdsföretag och vanvård. Det är inte att "beskriva verkligheten". När man skriver att "ibland är alla nöjda" implicerar man att i den offentligt drivna omsorgen är alla alltid nöjda. Så är naturligtvis heller inte fallet. Hela texten andas motvilja och skepticism gentemot alternativa driftsformer i välfärden – sådan motvilja får man naturligtvis känna, men den hör inte hemma i en lärobok.

Nille Svensson sa...

Så vad är ”verkligheten”?

Jag ser inte så många exempel på positiva effekter eller forskning som pekar på effekter som frångår de generella kommersiella effekter som man kan förvänta sig av den typ av okontrollerad avreglering av välfärdssektorn som Sverige nu genomgår.

Den första texten var bättre eftersom den mer sakligt belyste de faktorer som man kan förvänta sig blir förhärskande när en sektor kommersialiseras, och att det därför finns goda argument för att effektivt reglera denna.

Att inte inse detta tycker jag är okunnigt och politiserat intill naivitet.

I övrigt är det bra att du bevakar läromedel. Tack för det.

Jesper Svensson sa...

Nille Svensson – Ja, ett sätt att se på verkligheten är ju att fråga vad de äldre tycker. I Stockholms stads senaste brukarundersökning (2011) visade det sig att de privat drivna äldreboendena gav bättre resultat än de kommunala på alla punkter utom en (där det blev lika). Det ger onekligen en liten uppförsbacke åt dem som vill smutskasta privata välfärdsföretag.

I den ursprungliga texten står det att upphandlingar och konkurrensutsättningar "drabbar alltså kunderna, i detta fall de äldre". "Sakligt", tycker du. "Skitsnack", säger jag.