2012-10-26

Nostalgi får inte styra stadens utveckling

"Låt mackarna vara kvar i stan", är budskapet på DN Sthlms förstasida idag. Det är Skönhetsrådets Henrik Nerlund som tycker att det vore synd om bensinstationerna försvinner eftersom de "säger något om 1900-talet och om livet i staden". Det har han förstås rätt i. Frågan är om det är rimligt att hålla liv i gamla bensinstationer av nostalgiska skäl, när utrymmena i stället skulle kunna användas till sådant som skapar bättre värden för livet i staden på 2000-talet – såsom bostäder, lokaler eller torgytor.

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att avveckla de centrala bensinstationerna. Det tycker jag vi ska stå fast vid. I de fall bensinstationerna bedöms ha ett särskilt högt arkitektoniskt eller kulturhistoriskt värde, kan minnet av dem bevaras på ett sätt som är förenligt med ett modernt stadsliv.

Foto: Holger Ellgaard
Ett exempel på hur man löst det finns på Ringvägen på Södermalm. Där står den gamla BP-mackens stora skylt kvar som minne av den verksamhet som en gång bedrevs på platsen (se ovan). Där har nostalgikerna fått sitt, utan att hindra den levande stadens ständigt pågående utveckling.

(Den som saknar bensinmackarna kan för övrigt glädja sig åt att just Henrik Nerlund skivit en bok om gamla bensinmackar. Även Olle Wilson har producerat ett alster på temat.)


Inga kommentarer: