2014-07-02

Alliansens Sverigebygge – full fart mot framtiden!

En ny tunnelbanelinje i Stockholm. Höghastighetståg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Och en ny fast förbindelse till Danmark. Det är några av förslagen i Alliansens stora infrastruktursatsning, som presenterades idag.

I höstas prestenterade Alliansen 2013 års Stockholmsförhandling, där staten, landstinget och kommuner i Stockholms län gemensamt satsar på en historisk utbyggnad av tunnelbanan till Nacka, Barkarby och Arenastaden. Idag presenteras nästa steg i Alliansens tunnelbanesatsning: En ny västlig linje som ska länka ihop Liljeholmen med Odenplan.

Den nya linjen kommer bli ett välbehövligt komplement för resenärer i mellan norra och södra delarna av stan. Alliansens satsning visar att Sverige har en regering som på allvar insett hur viktig Stockholmsregionen är för hela landets tillväxt och utveckling. Med en utbyggd infrastruktur i Stockholm snurrar hjulen bättre i övriga delar av landet.

Alliansen utlovar höghastighetståg.
Alliansens infrastruktursatsning stannar dock inte där. Nya stambanor för höghastighetståg ska byggas mellan Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö. Det kommer innebära den största samlade investeringen i järnväg sedan de första stambanorna började byggas på 1800-talet (för övrigt även då med en framsynt liberal politiker, J.A. Gripenstedt, som tillskyndare). De nya stambanorna beräknas klara hastigheter på uppemot 320 kilometer i timmen, vilket medför minskade restider mellan städerna på 2–2,5 timmar.

Det nya stambanenätet kompletterar de satsningar som redan finns i de nationella planerna, där bl.a. Ostkustbanan ingår. Den knyter ihop Botniabanan och Ådalsbanan. I Göteborg vill Alliansen investera i Hamnbanans sista etapp, för att stärka hamnens konkurrenskraft och frigöra mark för bostäder.

En annan glad nyhet i Sverigebygget är att man vill bygga ännu en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark. Det som ligger närmast till hands är en tunnel mellan Helsingborg och Helsingör. Här krävs förstås att danskarna så att säga är med på tåget, men om tunneln blir verklighet skulle Öresundsbron avlastas och norra Öresundsregionen integreras ytterligare.

Utöver dessa viktiga infrastruktursatsningar innehåller Alliansens Sverigebygge åtgärder för fler bostäder och insatser för att fler ska få arbete. Målet är att fem miljoner svenskar ska jobba år 2020.

Alliansregeringen anklagas ibland för att vara trött. Dagens överenskommelse visar på raka motsatsen. Alliansen är taggad att fortsätta ta ansvar för Sverige. Vi har idéerna och ambitionerna, vi är samspelta och vi är redo att lägga in en högre växel för att rusta Sverige för framtiden!

Läs hela överenskommelsen Sverigebygget på Alliansen.se. Media: SVT, DN, SvD, SR, Aftonbladet, Expressen
Läs även Stockholmsbloggen: Sverigebygget: Satsningar i Stockholm, Lotta Edholm (FP): Så ska Stockholm och Sverige byggas vidare och Rasmus Jonlund (FP):
Alliansen höjer hastigheten – för tåg och bostäder

Inga kommentarer: