2009-12-20

Inifrån Skatteverket, del 243

ch det hände sig vid den tiden, det var när Stor-Mats var ståthållare över Myndigheten, att från skatteborgen i Solna utgick ett påbud att all världens pappershandledningar skulle avskaffas.

Skattskrivarna blevo mycket förskräckta, ty de uppskattade sina pappershandledningar, och ville behålla dem. Men ur intranätet strålade budskapet: "Varen icke förskräckta. Digitala handledningar komma i stället; de kommer medföra en stor glädje, som skall vederfaras eder alla." Uti skatteborgen sjöngs lovsånger:
Hark! The herald angels sing;
ingen pappershandledning!
Skattskrivarna läto sig dock icke bevekas; de skrevo protestlistor och åbäkade sig. Ståthållarens adjutanter framhärdade; de förkunnade: "De digitala handledningarna skola frälsa eder. De hava utmärkta funktioner: I kunnen söken i texten; I kunnen ock enkelt hoppen till rättsfall och förarbeten. Till yttermera visso hava vi hållit koncilium med de två vise fackförbunden."

"Men", frågade skattskrivarna, som ännu kände oro, "var finnas dessa digitala funktioner?"
"De finnas ännu icke", svarade adjutanterna, "men allt kommer att ordna sig till 2010". Åter hördes ifrån skatteborgen lovsånger:
Hark! The herald angels sing;
ingen pappershandledning!
å Myndigheten rådde nu ofärdstid. Ståthållarens ämbetsdagar voro snart tilländalupna, få penningar funnes och skattskrivarna voro vredgade. Det hände sig så, att tiden var inne, då jul skulle firas. Stor-Mats, ståthållaren, anbefallde att gåvor skulle utges, på det att skattskrivarna måtte finna ro. Så kom det sig, att till skattskrivarna frambars ädla gåvor; till dem gavs rökelse, myrra och lågenergilampor. Av pappershandledningar syntes dock intet spår.

Skattskrivare lyssnar andäktigt
till änglahäroldens budskap.

Till en dag, då plötsligt framför skattskrivarna en änglahärold uppenbarade sig. Kringstrålad av härligt ljus och i snövit skrud sade härolden till dem:

"Lyss, I modstulne! Jag bådar eder ett glädjens budskap. Pappershandledningarna komma icke att försvinna. Åtminstone inte under 2010."

är så änglahärolden hade farit från skattskrivarna, upp till skatteborgen, sade dessa till varandra: "Vi begripa intet. Nyss sades ju oss, att pappershandledningarna skulle avskaffas." Men skattskrivarna förstodo, att det änglahärolden sade var gott. Och de skyndade åstad till sina kontor, och slogo av sina datorer. Så gingo de till julledighet i frid.

11 kommentarer:

Markus "LAKE" Berglund sa...

En synnerligen god jul önskar jag dig, min son!

:-D

Anonym sa...

Brilliant!!
Önskar Dig en härlig Jul och ett spännande Nytt år med många nya uppfriskande betraktelser! :-D

Anonym sa...

Du är bara helt underbar...En riktigt God Jul önskar arbetskollegor i Norr som fått många goda skratt när vi läst din blogg.

KristoferA sa...

Hehe. Rolig beskrivning. Har du några interna PM att dela med dig om detta?

Anonym sa...

Finns det nån som administrerar en totalisator där man kan se oddsen för och satsa pengar på datum för JS uppsägning från Verket.
Det är nog många knivar som slipas i hemlighet.
Överskottet från vadhållningen skall naturligvis tillfalla JS själv!

Anonym sa...

"Halleluja! Halleluja! Hal-le-lu-ja!"

Som jag tror att Händel uttryckte det någonstans...

/Dubbelmasen

Mathias Westerberg sa...

Hahahahaha ... bara precis hur kul som helst !!!

God jul Jesper !

Anonym sa...

Fantastiskt Jesper! God Jul!

Anonym sa...

Nu har du överträffat dig själv! :)

Anonym sa...

Du är grym och därtill min stora idol, Jesper! Gott Nytt år!

vr sa...

Så underbart bra!!! Gott nytt år!