2009-11-18

Inifrån Skatteverket, del 233

Den som följer den här bloggen har möjligen noterat att jag har en del synpunkter på det som händer och sker på Skatteverket. Ofta är dessa synpunkter kritiska. (Var plåga har ju, som bekant, sitt skri för sig medan hälsan håller en mer dämpad profil.) Ibland inträffar det emellertid att jag tycker att Skatteverket oförskyllt utsätts för kritik och det irriterar mig lika mycket.

I en artikel på QX.se berättas om Jim-Alex Minorsson Hirschi och Hans Hirschi som ingick registrerat partnerskap 2004. Den 1 maj i år infördes förändringar i äktenskapsbalken, så att äktenskapsbegreppet även kom att omfatta samkönade par. Detta innebär att de par som tidigare ingått partnerskap kunde omvandla detta till äktenskap.

Eftersom den nya lagen trädde i kraft den 1 maj kan omvandlingen av partnerskapen ske tidigast från detta datum (såvitt framgår av artikeln). Detta har gjort makarna Hirschi mycket upprörda.

- Det känns förjävligt, som att de stulit fyra och ett halvt år, säger Hans Hirschi. Man blir asförbannad. Vi gifte oss den 11 december 2004. De hade bara behövt byta ordet eller hur?

Vad makarna Hirschi inte tycks förstå är att Skatteverket inte har någon möjlighet att bara "byta ordet" hipp som happ om inte lagen ger möjlighet till det. Detta har också Annika Sköld på Skatteverkets huvudkontor försökt förklara för Hans Hirschi.

- Då [den 11 december 2004] var han inte gift. Lagen är inte formulerad så att man kan omvandla registrerat partnerskap och antedatera bakåt i tiden, säger hon.

Förklaringen tycks emellertid inte bita på Hans Hirschi.

- I systemet är det kanske så, men jag skiter i systemet. Det är ju inte så att vi har flyttat vårt bröllopsdatum och det är ju ett ganska viktigt datum i ens liv.

Alltså, käre Hans Hirschi: Var glappar det? Skatteverket är en statlig myndighet som utövar offentlig makt gentemot medborgarna. Skatteverket kan inte "byta ord" eller ändra i systemen efter enskilda människors önskemål. Skatteverket får inte lyfta ett finger utan lagstöd. Det har med rättssäkerhet att göra. Om nu riksdagen har bestämt att reglerna om samkönade äktenskap börjar gälla den 1 maj 2009, ja då får du, din man och Skatteverket vackert tugga i sig det. För eventuella klagomål hänvisas vänligen till dina politiker.

1 kommentar:

Anonym sa...

Ja du - suck - inte så smarta va!