2009-10-13

Inifrån Skatteverket, del 215

På Skatteverket pågår för närvarande en process där alla skrivare ska ägas centralt, medan utskrifterna betalas lokalt. Detta är tvärtemot vad som gällt tidigare, vilket fick en luttrad kollega att fälla följande kommentar.
Så om man skall sammanfatta så avskaffar man ett system där man köper skrivare på lokal nivå medan utskrifterna betalas centralt, till ett system där man köper skrivare på central nivå medan utskrifterna betalas lokalt. En oerhörd framgång!
Tanken är förstås (såsom alla tankar som numera tänks i Skatteverkets ledning) att spara pengar. Men ändå; ibland vet man inte om man borde skratta eller gråta.

Inga kommentarer: