2009-07-02

Inifrån Skatteverket, del 192

Vid det här laget torde det vara bekant att vi på Skatteverket gärna kommunicerar via e-post (se del CXII). Vi är också väldigt hjälpsamma av oss, så självklart ställde jag upp häromdan när en kollega behövde lite hjälp.
2009-06-25 14:52
Från: Kollega X
Till: Jesper Svensson
Ärende: Öppensinnig

Visst är det ett ord? Eller har jag fått någon bokstav fel?

Börjar undra eftersom man bara får 998 träffar på Google.

2009-06-25 15:25

Från: Jesper Svensson

Till:
Kollega X

Ärende: Ang. Öppensinnig

Det är inte ett ord enligt SAOL:

Inte heller enligt NEO:

Menade du i själva verket inte peacenik?

2009-06-25 15:36

Från: Kollega X
Till: Jesper Svensson
Ärende:
Ang. Ang. Öppensinnig

Jo, exakt, för DET är ju ett ord. Jag får byta till "öppet sinne" då.

(Sitter och skriver ett beslut.)


2009-06-25 15:40
Från: Jesper Svensson
Till: Kollega X
Ärende: Ang. Ang. Ang. Öppensinnig

Får jag fråga i vilket sammanhang du tänkte använda "öppet sinne" i ett beslut?
Svaret på den sista frågan utelämnar jag här. Men du som fått beslutet kan väl höra av dig?

2 kommentarer:

Jens sa...

Det heter ju öppensinnad.

Jesper Svensson sa...

Öppensinnad? Borde det inte funnits med i SAOL i så fall?