2009-05-10

Inifrån Skatteverket, del 184

Härförleden annonserade Skatteverket sin nya alkoholpolicy (se del CLXII). Policyn tolkades av personalchefen i Stockholm som att alkohol över huvud taget inte kunde tolereras på jobbet.

Detta har lett till visst vågskvalp i den interna ankdammen, vilket föranlett personal-överhuvudet på huvudkontoret att gå ut med vissa förtydliganden. Följande gäller:

Efter arbetstidens slut får man dricka alkohol i arbetslokalerna. Det ska dock ske i ett sammanhang där alkohol "kan ha en naturlig plats, i ett socialt sammanhang och tillsammans med mat". Alkohol måste kombineras med mat, alltså. Klockorna från det röda 70-talet ringer högt och ljudligt.

Frågan är då hur man vet när arbetstiden är slut? Vi har ju som bekant flextid på Skatteverket. Jo, säger personaldirektören, det är chefens ansvar att tydligt markera när arbetstiden är slut. Hur den här "tydliga markeringen" ska gå till överlämnas tydligen åt chefernas egna omdöme (vilket förtroende! man häpnar!). Vid sistlidna pubkväll markerades arbetstidens slut genom att chefen tog på sig en signalröd badmössa för att på så vis varsko medarbetarna om att det nu var tillåtet att börja korka upp. Kanske inte så smakfullt, men onekligen ändamålsenligt och effektivt.

Nu är det inte blott förtäring av alkohol som inte får ske under arbetstid. Nej, icke heller hantering av alkohol tycks vara tillåtet; sålunda har personaldirektören låtit kungöra att eventuella vinlotterier också ska ske efter arbetstidens slut!

Vad för ont som skulle kunna hända om ett vinlotteri ägde rum under t.ex. en fikarast är oklart. Helt klart är däremot att jag aldrig haft en starkare känsla av att befinna mig på ett vuxendagis.

Inga kommentarer: