2009-04-16

Inifrån Skatteverket, del CLXXIII

På tal om skriftlig konflikthantering... I dag lanserades en ny variant av "Din mamma jobbar inte här" i Skatteverkets lunchrum.

Konsekvensen av att rekrytera unga akademiker.

Inga kommentarer: