2009-02-28

Inifrån Skatteverket, del CLXII

Efter en lång kväll med lokala allianskollegor, skvaller från regeringskansliet och stadshuset, en hel del öl och några gin & tonics så började jag fundera på det här med alkoholpolicy.

Några som redan tänkt ut en är Skatteverkets personalspecialister. Deras policy är tämligen koncis. På Skatteverket råder "nolltolerans". Punkt.

Stopp och belägg.

Verkets alkoholpolicy är ett utmärkt exempel på hur snett man kan hamna trots, får man förmoda, goda avsikter. Policyn sägs stå i samklang med förebyggande hälso- och friskvårdsaktiviteter och andra arbetsmiljöåtgärder. Att man på köpet omyndigförklarar och daltar med hela Skatteverkets personal verkar inte besvära personalstaben.

Vi anses uppenbarligen inte vara förmögna att närma oss en flaska vin utan att omedelbart hälla i oss den. Nej, i stället inverkar alkohol per automatik menligt på arbetsmiljön. Tydligen har tanken att de allra flesta av oss har ett fullt normalt förhållande till alkohol inte föresvävat personalstaben. Lite trist eftersom många uppfattar ett par öl på kontorsfesten som ett rätt positivt inslag i arbetsmiljön.

Riktlinjerna behöver inte tolkas som ett ivrande för absolutism, säger man i en intranätsartikel. Vilket dock i nästa stycke vederläggs av Ulf Svahn, personalstrateg i Stockholm. "Som jag tolkar de nya riktlinjerna så kan vi inte tolerera alkohol eller droger överhuvudtaget på jobbet", säger han.

Som så ofta annars i alkoholpolicysammanhang talas det om hänsyn. Hänsyn ska visas till nyktra alkoholister, dem som "av religiösa skäl inte [får] ha alkohol i sin närhet överhuvudtaget" (sic! sic!!) och antagligen även till andra som av moraliska, veganiska, anemiska, profetiska, hypokritiska, pekuniära, proletära, så dära eller efemära skäl kan antas ha något emot alkohol. De enda som alkoholpolicyn inte tar hänsyn till är övriga 99 procent av medarbetarna, dvs. vi som tycker det kan vara trevligt att ta några glas i glada kollegors sällskap.

Jag säger bara: Ve er, personalspecialister! Ni borde ha lärt er något av historien. All work and no play...

1 kommentar:

vr sa...

Det märkliga i sammanhanget är att Hr. Svahn tycks ha tolkat riktlinjerna väldigt fritt efter eget huvud.

Ingenstans kan man läsa i riktlinjerna om att de skulle innebära något alkoholförbud.

Snarare förtydligar de på ett ypperligt sätt hur man som chef och medarbetare ska agera om man har en kollega man misstänker missbrukar.

Alltså ingenting om att det ska vara slut med alkohol på personalfester och afterworks.

Så jag kan verkligen inte förstå denna nykterhetsiver. Inte utan att man börjar sakna Fru. Steen lite grann. Eller, nej, hellre absolutist och fri under ansvar än att ha henne som GD.

Det värsta med en sådan här fråga är att det är väldigt svårt att argumentera mot. Hälsoargument väger ju inte sällan över mot den fria viljan.

Jag kan sätta en månadslön på att vi innan året är slut även har fått ett tobaksförbud.

Varför inte passa på att också ta bort kaffeautomaterna när man ändå är igång. Det är ju inte direkt hälsofrämjande att låta folk dricka en massa kaffe hela dagarna.

För det är väl lite väl mycket att hoppas att de tar hänsyn till den fria viljan.