2009-02-20

Inifrån Skatteverket, del CLIX

Finanskrisen har fått effekter även på Skatteverkets arbete. I början av året får alla företagare besked om sin F-skatt, dvs. den månatliga preliminära debiteringen av skatten för innevarande år. F-skatten räknas normalt upp med 10 procent. Detta sker automatiskt och det kan naturligtvis slå väldigt hårt i tider som dessa, när många företag kan förväntas göra mindre vinster och därmed borde betala mindre i preliminärskatt.

För att råda bot på detta har Skatteverket skickat ut information till företagen att de kan ansöka om att få sänkt preliminärdebitering. Informationen resulterade i att Skatteverket formligen drunknade i jämkningsansökningar, och stora delar av personalstyrkan fick under ett par hektiska veckor kasta allt de hade för händer och i stället ägna sig åt att handlägga jämkningar på löpande band.

I grund och botten är detta ett väldigt bra agerande av en myndighet. Efter att man identifierat ett potentiellt stort problem vidtar man adekvata åtgärder för att minska risken att en massa företag drabbas av onödiga likviditetsproblem. Men myntet har en baksida. Det finns många företag som passade på att sänka sin skatt till noll, för att på så vis skapa sig en skattekredit. Om vi för ögonblicket bortser från att detta är olagligt, så ser jag en potentiell risk i att man skjuter stora problem framför sig.

För en vacker dag ska den där skatten betalas. Och om du inte pytsat in någon preliminärskatt under året, så kommer du att åka på en helsikes kvarskatt när nästa års taxeringsbeslut kommer. Hur många tänker på det?

Det här är naturligtvis i första hand ett problem för de enskilda företagen. Men det kan också bli ett förtroendeproblem för Skatteverket. Om vi först uppmanar dem att sänka sin preliminärdebitering och sen, ett och ett halvt år senare, dunkar på en saftig kvarskatt, då kan det uppfattas som att Skatteverket gör företagarna en björntjänst. Vilket vore synd. Jag håller tummarna för att det blir en liten informationskampanj om detta. För nu när vi varit offensiva och hjälpsamma, borde vi också försöka vara pålitliga.

7 kommentarer:

Rasmus sa...

Om man är så jäkla korkad att man inte begriper att nollad preliminärskatt innebär mer att betala i slutlig skatt borde man inte få bedriva näringsverksamhet.

Jesper Svensson sa...

Kanhända. Men det får man ju.

Rasmus sa...

Det kommer ändras när jag blivit envåldshärskare i det här landet. Tyvärr ser det ut att dröja :=)

Jesper Svensson sa...

Ja, vi är många sökande till det jobbet.

Anonym sa...

Kanske är tanken från Skatteverkets ledning att på detta sätt skaffa fram sysselsättning till de nybildade borgenärsenheterna på SKV?? Lite konspiratoriskt kanske men men.....

Anonym sa...

Jag håller med om att företag i många fall kan få en rejäl skattekredit alltför lättvindigt.

En lösning (som också tillämpas i andra länder) skulle kunna vara en högre ränta på skillnaden mellan den preliminärt betalade skatten under året och den slutliga skatteskulden.

Med tanke på att ekonomin just nu är i fritt fall, så är det nog rimligt att tro att många företag inte kommer att gå med vinst i år. Att då kunna justera preliminärskatten är bra för att undvika onödiga likviditetsproblem.

Jesper Svensson sa...

Anonym 22:16 - En gnutta konspiratoriskt, onekligen.

Anonym 13:42 - Att justera prelimiärskatten bör man naturligtvis göra om den inte motsvarar den förväntade vinsten. Problem kan då uppstå om man justerar ner den för mycket och orsakar sig själv en stor kvarskatt. Risken är ju att man - medvetet eller i värsta fall omedvetet - skjuter problemen framför sig och får akuta betalningsproblem när skatten förfaller.