2008-12-10

Inifrån Skatteverket, del CXLVI

Trots alla ansträngningar att få företag att skicka in sina skattedeklarationer på nätet lever Skatteverket inte som det lär (se del CXLIV). Denna pinsamhet har renderat ett par inlägg på myndighetens intranät; i ett av dessa inlägg återges synpunkter från en person som jobbar för ett brittiskt företag som sköter momsdeklarationer för en del utländska företag som är momsregistrerade i Sverige.

Eftersom det alltid är intressant att höra vad verkets "kunder" tycker så kommer här de synpunkter personen skickade in till Skatteverket (något redigerat):
Som ni vet, kan utländska företag EJ skicka in momsdeklarationerna elektroniskt, då en e-legitimation krävs för detta. Detta leder till ett stort slöseri med papper, porto och bränsle.

Skattedeklarationen, plus en helt onödig "kopia" (vilket företag stort nog att deklarera moms har inte en kopieringsmaskin?), skickas en åt gången. Om ni nu vill envisas med att vara Europas mest bakåtsträvande skattemyndighet (med ett par undantag i forna östblocket) och insisterar på pappersdeklarationer, kan ni inte då åtminstone se till att ändra ert system så att ni kan skicka hela årets deklarationsblanketter på en och samma gång?! Sparar porto och avgasutsläpp.

Danska och finska momsdeklarationer kan vi som utländskt företag skicka in elektroniskt eller via fax, utan e-legitimation. Varför inte i Sverige?

Här är ett par exempel på hur jag deklarerar moms i ett par europeiska länder:

Tyskland
Jag skickar in deklarationen (månads- eller kvartalsvis) elektroniskt.

Danmark
Jag skickar in deklarationen (månads- eller kvartalsvis) elektroniskt.

Finland
För de klienter som har ett "Tyvi"-konto deklarerar jag elektroniskt. För en klient som saknar sådant faxar jag in deklarationen på de deklarationsblanketter som Vero/Skatt skickade på en gang för alla årets 12 månader. Ingen underskrift är nödvändig.

Sverige
Jag får skattedeklarationen per post. Ibland är den försenad, ibland har den kommit bort, och i dessa fall måste jag be om en ny blanket. När jag fyllt i varje blankett måste dessa skickas via kurir för underskrift av behörig firmatecknare till våra klienter i Tyskland, Tjeckien, Frankrike o.s.v. De måste skicka tillbaks dem till oss via kurir. Vi skickar sedan deklarationerna till Skatteverket via kurir (oftast dock flera klieneters deklarationer i samma försändelse).

Min fråga är, när är det dags att tänka om? Detta osmidiga, oekonomiska och miljöovänliga system är inte bra för någon, och knappast attraktivt för utländska företag som vill göra affärer i Sverige.
En liten tröst är möjligen att Skatteverket nu deltar i en förstudie om organisationslegitimationer på Verket för förvaltningsutveckling. Med lite tur kanske en ljusning är i sikte 2010, har det meddelats.

Inga kommentarer: