2008-11-11

Inifrån Skatteverket, del CXLIII

Idag skrev regionskattechefen Christina Gellerbrant Hagberg en liten spalt på intranätet. Spalten handlade om den process som föregått den stora omstrukturering som ska göras efter årsskiftet. Regionskattechefen tog även upp det arbete som lagts ner av de tre grupperna i Stafettpinnen-projektet:
Även det arbete som lagts ner inom Stafettpinnen har bidragit stort till helheten. För att klara den enorma kompetensväxling som nu sker behövs de förslag som tagits fram av de tre Stafettpinne-grupperna.

Inte minst kommer förslagen om handledning och nya teambaserade arbetssätt att snabbt få tillfälle att prövas när närmare hundra medarbetare ska tas emot på för dem nya sektioner vid årsskiftet.
Förslagen från Grupp Handledning och Grupp Teamarbete (se del CXLII och del CXXXVI) har tydligen väckt visst gensvar i regionledningen. Jag noterar dock att förslagen från Grupp Lön och karriär inte tycks ha gjort lika starkt intryck.

3 kommentarer:

vr sa...

Nej det lyckas alltid på något konstigt sätt gå ledningen förbi...

Anonym sa...

Har litet svårt att se hur man skulle kunna få granskning av inkomstdeklarationer effektivare genom att granska i team.

Att skapa forum för att tex diskutera vanliga frågor som dyker upp är väl en sak, men att avsätta mer än en person till att granska en och samma deklaration låter väldigt dyrt.

Jesper Svensson sa...

Anonym - Men det behöver ju inte handla om att flera personer granskar en deklaration. Det kan ju vara så att gruppen/teamet får ett gemensamt ansvar för att handlägga ett visst antal deklarationer, och därmed förväntas ta hjälp av varandra (och, förstås, den nya fantastiska regelmotorn som ska lösa alla våra bekymmer) för att lösa eventuella svårigheter.