2008-10-13

Inifrån Skatteverket, del CXXXVIII

Den som kommer i kontakt med Skatteverket - inifrån eller utifrån - kan knappast undgå att allting dessa dagar tycks handla om internet. Deklarationer ska lämnas på internet, och de som ändå lämnas på papper ska scannas in och digitaliseras, allt ska gå snabbt, datorerna ska göra grovjobbet och en decimerad personalstyrka ska ägna sig åt service och mer kompetenskrävande kontroller.

Du är väl e-deklarant, lille vän?

Detta må vara gott och väl. Datatekniken kan göra oss effektivare och billigare och det borde glädja våra kunder. Det som bekymrar mig är bara att det mest pratas om den ena sidan av myntet - effektiviseringar och e-satsningar. Det pratas inte så mycket den andra sidan, det vill säga vi som ska jobba. (Dödköttet i den genomeffektiviserade Skatteverkskroppen, kanske man kan säga.) Vi får veta att vi ska bli färre och så ska vi bli mer kompetenta. Detta ska bl.a. uppnås genom att man rationaliserar bort våra materiella stödpersoner. Och sen då?

Tråkigt nog tycks Skatteverkets ledning ha tappat bort medarbetarperspektivet i långtidsplaneringen. Eller så har man bara grava problem att kommunicera det.

Har Stor-Mats och Katrin Westling Palm några visioner, förutom att all indata ska levereras elektroniskt? Hur ska vi medarbetare motiveras, entusiasmeras, vilja bli en del av det nya skatteverk som ska sjösättas 2012? I nuläget besvaras alla sådana frågor med "budgetläget är kärvt, det finns inga pengar till nånting". Underförstått: håll tyst och jobba. Gör din plikt, kräv ingenting tillbaka. Är det så man formulerar en långsiktigt framgångsrik personalpolitik?

10 kommentarer:

Petter Envall sa...

Har du sett några indiska konsulter smyga runt i korridoren på sistone? Om så är fallet bör du nog överväga möjligheten att en stackars deklarant år 2012 får prata med en mycket trevlig, billig och billig indier placerad i Calcutta!;) Vi skickar idag i princip allt manuellt arbete till Kina eller Indien och det är häpnadsväckande vilken kvalitet de levererar! Kan de scanna in och koda upp Torgny Håstads samlade verk på mindre än en vecka är nog risken överhängande att de kan rätta en deklaration!;)

Emma sa...

Kikade bara in lite här:)

vr sa...

Vad har borttagandet av de rättsliga kontaktpersonerna att göra med att indatan scannas? Det låter lite som att du tycker det är bra att man lägger resurser på att sitta och rätta felaktigt ifyllda deklarationer och oläsliga siffror. Att öka den elektroniska hanteringen leder förhoppningsvis till att vi kan få mer kvalificerade arbetsuppgifter, och därigenom mer kompetent personal.

Jesper Svensson sa...

Petter - Om man nu kan exportera myndighetsutövning till utlandet, så varför inte?

Emma - Du är så välkommen.

vr - Jag menade så här. Å ena sidan använder man datateknik för att rationalisera och effektivisera. Gott så. Det borde leda till att mer resurser kan läggas på kvalificerade arbetsuppgifter och materiell fördjupning. Men då tar man i stället och rationaliserar bort även vårt materiella stöd. Jag har ännu inte hört något betryggande argument för hur det skulle medföra att den materiella kompetensen höjs på verket...

Rasmus sa...

Är du fortfarande nämndeman Jesper?

Läste idag i Domstolsverkets broschyr att det inte gick för sig om man var anställd "på t ex Skatteverket".

Jesper Svensson sa...

Rasmus - Jo jag har också läst det där, men om jag förstått det hela rätt gäller det främst nämndemän i länsrätten. I tingsrätten har vi ju sällan några mål där Skatteverket är part och skulle det råka bli så är det ju inte värre än att man byter nämnd.

vr sa...

Ok, jag förstår din poäng.

Anonym sa...

Hos oss på huvudkontoret förgylls vardagen genom att konsulter från Cap Gemini hyrs in för att göra det som inte en välbeställd statstjänsteman klarar av. Vet inte om det gör verket effektivare, men det leder säkert till någon trevlig kvällslektyr så småningom som säkerligen visar på alldeles självklara och geniala sätt att strukturera om nånting på "fältet" bland "fotfolket" och samtidigt - som av en händelse - både rationalisera OCH effektivesera. Dock inget som berör oss förträffliga hk-medarbetare som ju redan jobbar både smart OCH snabbt.

asa-nesse sa...

Som gammal fd skattetjänsteman följer jag din blogg med intresse och kan konstatera att mycket är sig likt. Det är dock litet förvånande att du ännu inte fått besök av Stor-Mats som då borde gett dig några varnande ord. För särskilt högt i tak har det aldrig varit inom SKV.

Anonym sa...

Att säga att man vill höja kompetensen, samtidigt som man tar bort rättsliga stödpersoner visar hur lite ledningen faktiskt förstår av verksamheten. Rättsliga stödpersoner är den enda livlina en handläggare har när han/hon behöver rättslig vägledning.

Om det är någonting som skulle höja förtroendet för Verket hos allmänheten och revisionsbyråerna så skulle det vara om den materiella kunskapsnivån höjdes, snarare än att väntetiden i telefon blir en minut kortare.

Verkets chefer verkar emellertid att fokusera enkom på kvantifierbara mål såsom max två minuters väntetid i overflow eller att man hinner granska x antal deklarationer per handläggare. Om granskningen är korrekt eller inte är man lyckligt ovetande om.

Att man dessutom tar bort den enda karriärväg för akademiker som vill utvecklas materiellt snarare än att bli chef tycks inte bekomma ledningen det minsta.