2008-09-30

Inifrån Skatteverket, del CXXXIV

Nu rapporteras att Skatteverkets systermyndighet, Kronofogden, befinner sig i ekonomisk kris. Vilket naturligtvis är en guldklimp för oss i den ironiska generationen.

Krisen beror av allt att döma på att Kronofogden inte kan räkna. Och det är inte direkt några avrundningsfel det rör sig om - enligt prognoserna kommer fogden att överskrida sin budget med cirka 60 miljoner kronor. Orsaken är den delning av Skatteverket och Kronofogden som genomfördes vid årsskiftet. "Vi hade inte tillräcklig förmåga att beräkna det här på ett riktigt sätt", säger rikskronofogden Eva Liedström Adler.

Nej, därom råder nog ingen tvekan. Ledningens inkompetens har lett till att man nu måste vända på varenda sten för att hitta besparingsmöjligheter. Får man ödmjukt komma med ett litet tips till Liedström Adler: Varför inte prova med ett sms-lån?

2 kommentarer:

vr sa...

Om det går riktigt illa; vem ska sköta utmätningen?

VR sa...

...Kronofogdens kampanj "Koll på cashen" kan ju också vara bra...

(se också vr länken)