2008-08-11

Inifrån Skatteverket, del CXXVII

Fyra veckor har man varit borta från jobbet. Det är inte länge, men under den tiden har något uppenbarligen hänt med den tidigare så anständiga myndigheten. Ty det som möter mig när jag öppnar intranätet på morgonen är inget mindre än något som i kvällstidningarna med braskande rubriker skulle benämnas som en
SEX-CHOCK.

Först en artikel om en tillverkare av gummibaserade antikonceptionsmedel. Det pratas om huruvida ett barn kan få döpas till Durex. Så långt sträcker sig tydligen inte myndighetens tillmötesgående, och det var väl en Herrans nåd. Osedligheterna tar dock inte slut där. I artikeln tar man även upp situationen bland pölseätarna.
"Annat är det i Danmark, där går det utmärkt att döpa sitt barn till minnet av en brusten kondom, får man förmoda. Undertecknad skribent bevistade nyligen en konfirmation i vårt södra grannland, där en av konfirmanderna lystrade till mellannamnet Black Jack."
Vi med viktoriansk moralsyn får ju fullständigt krupp av detta frosseri i snusk och oanständigheter. Och som om det nu inte var nog får jag, i nästa intranätartikel, veta att den myndighet jag tidigare så stolt representerade nu plötsligt börjat ränna runt på stan och dela ut - ja, ni kan ju gissa vad. Skatteverket har deltagit i Ung08-festivalen och visat sig från en otillständigt generös sida:
"Det finns också en ganska speciell så kallad give away. Det är en nyckelring med en liten plastask. I asken ryms precis en kondom. På askens lock står orden 'Rätt från början' och på baksidan finns Skatteverkets logotyp. Kondom-nyckelringen ska bara delas ut till ungdomar över 15 år.

[...]

- Budskapet 'Rätt från början' fungerar på flera olika plan. Det anknyter till temat att göra rätt från början i arbetslivet - alltid jobba vitt och vara skriven på rätt adress.

- Men att använda kondom när man debuterar sexuellt är ju också helt rätt [...] Vi har testat den på några ungdomar [...]"
Det är ju så man dånar och trillar av pinn. Varifrån kommer all denna plötsliga dekadens? Har verket helt tagits över av en massa tonåriga sommarvikarier? Eller håller något på att ske under täck... - förlåt, ytan? Järtecknen hopar sig; hösten 2008 kan bli något alldeles extraordinärt.

5 kommentarer:

vr sa...

Hahaha, som om det inte vore nog... kolla in det här: http://www.idg.se/2.1085/1.171146

vr sa...

Länken

vr sa...

...eller det här (kolla headern, dvs. längst upp i webbläsaren)

Klicka på vr länken!

http://www.skatteverket.se/kontaktaoss/informationstraffar/stockholmsregionen/traffar/sexmyndigheterinformerar.4.65fc817e1077c25b83280003758.html

vr sa...

Det finns även skrivet lite kryptiskt i lagtexten (Taxeringslagen):
"19 § Skatteverkets beslut om eftertaxering skall meddelas före utgången av femte året efter taxeringsåret om inte annat anges i 20-22 §§.

vr sa...

En annan sak som är kul är att man anser att namn som Allah och Gud väcker anstöt...

Se vr länken!