2008-07-01

Inifrån Skatteverket, del CXXV

På kammarrätten i Stockholm har man tagit det här med att förenkla myndighetsspråket till en ny dimension. Frågan är om en svensk myndighet någonsin förr i historien lämnat ett så koncist svar på en fråga? Och på rim dessutom!
2008-07-01 12:37
Från:
Registrator Kammarrätten i Stockholm - KST
Till: Jesper Svensson
Ärende: SV: Överklagad KR-dom?

Hej!

Nej!

Med vänlig hälsning
H.L.
Registrator
Kammarrätten i Stockholm

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Jesper Svensson
Skickat: den 30 juni 2008 17:21
Till: Registrator Kammarrätten i Stockholm - KST
Ämne: Överklagad KR-dom?

Hej,
jag undrar om KR-domen 5000-03, meddelad 2007-05-21, har överklagats av Skatteverket?

Med vänlig hälsning,

Jesper Svensson

1 kommentar:

Mathias Westerberg sa...

HUMOR :)