2008-06-28

Inifrån Skatteverket, del CXXII

Regeringen vill lätta på regelbördan för småföretagen och som ett led i det funderar man på att avskaffa revisionsplikten för mindre aktiebolag.

Förslaget är ute på remiss och Skatteverket har yttrat sig. Skatteverket - detta är kanske inte helt förvånande - avstyrker förslaget eftersom man bl.a. befarar att det kommer att bli mera fel i deklarationerna.

Hursomhelst. Ett avskaffande av revisionsplikten skulle onekligen innebära att fältet lämnades fritt för de s.k. redovisningskonsulterna. Redovisningskonsult är en till intet förpliktande yrkestitel som vem som helst kan sätta på sitt visitkort. Det är nog en fördel om man kan skriva och räkna, men alls ingen förutsättning.

En del redovisningskonsulter är säkert duktiga, men många verkar vara riktiga klåpare. Problemet är att företagen litar på de här människorna och följer deras råd. Förfrågningarna från Skatteverket kommer som ett brev på posten, och redovisningskonsulterna skyller förstås allt på oss.

Nu låter jag kanske lite bitter men det var inte syftet. Jag tycker bara det är trist att många företag drabbas av onödiga bekymmer på grund av dåliga rådgivare. Till min glädje har även min arbetsgivare uppmärksammat detta. Så här skriver Skatteverket i sitt remissvar:
För Skatteverkets kontroll- och revisionsverksamhet är det viktigt att företagens redovisningar är korrekta och håller hög kvalitet. Vid ett eventuellt borttagandet av revisionsplikten kommer därför redovisningskonsultens roll än mer att komma i förgrunden. Skatteverket skulle gärna se att regeringen engagerar sig i utvecklingen av redovisningskonsultmarkanden och tillsammans med branschen kommer fram till hur kraven och kvalifikationerna inom branschen ska utformas. Ett led i detta skulle också vara att överväga om någon särskild näringsrättslig reglering av redovisningskonsultyrket bör ske. Det är också viktigt att se till att anlitandet av kvalificerad redovisningskonsult får ett brett genomslag på marknaden.

[...]

En uppstramning och strukturering av branschen skulle i hög grad underlätta Skatteverkets ambition att underlag till inkomst- och skattedeklarationer ska vara riktiga från början. Skatteverket skulle därmed kunna inrikta sin granskning på att upptäcka mer allvarliga fall av skatteundandragande. [...]
Alltså: Lite styrsel på redovisningskonsultmarknaden och Skatteverket kan fokusera på de fula fiskarna i stället för att besvära vanliga knegare. Alla nöjda och glada?

Inga kommentarer: