2008-01-22

Inifrån Skatteverket, del XC

I dag fick jag ta över ett gammalt momsärende från Storföretagsskattekontoret. Det verkar alldeles ha försvunnit i golvdammet på SFSK, för enligt ett meddelande som skickades till bolaget så räknade Skatteverket med att fatta beslut i ärendet i augusti - 2006! Ärendet var alltså gammalt redan när jag började på Verket och nu har jag jobbat där ett år. Känns ju otroligt hedrande att det är jag som får sätta mitt namn på det där beslutet, när det väl skickas ut.

I dag fick jag även lära mig att Skatteverket inte får hålla inne momspengar hur som helst. Det ska tydligen fattas innehållandebeslut och det finns vissa tidsgränser och så vidare. Konstigt. Jag som trodde vi hade oinskränkt makt.

Inga kommentarer: