2007-09-10

Inifrån Skatteverket, del XLVIII


I dag nedsteg Hon från sin tron för att tala till sitt folk. Nå, så värst många steg neråt behövde Hon nu inte ta. Chefen för Skatteverket i Stockholm, Christina Gellerbrant Hagberg, lät sitt budskap spridas i ett videoklipp på intranätet.

Alltså, min första reflektion är naturligtvis helt absurd men jag kan ändå inte låta bli att fundera över vem som tyckte det var en god idé att trycka upp regionskattechefen mot en brunmurrig vägg när hon skulle filmas. Ser ju precis ut som såna där terroristvideor med dålig bildkvalitet som Usama bin Laden brukar skicka till Al Jazeera. Har Usama och Christina samma scenograf?

I anslutning till filmen (som mest handlade om att hon ville önska oss en trevlig höst) publicerade Gellerbrant Hagberg en liten krönika, föranledd av ett par personalenkäter vars resultat nyligen publicerats.

Givetvis fastnade jag för rubriken Att behålla de nya. Så här skriver regionskattechefen.
Nästan var fjärde anställd i regionen har anställts under de två senaste åren. När jag läser de öppna svaren i klimatenkäten ser jag att många är bekymrade över hur vi ska lyckas behålla de nya samtidigt som konkurrensen om välutbildad arbetskraft ökar.

Vi investerar betydande summor i varje nyanställd, i form av bland annat omfattande internutbildningar, handledning med mera. Jag håller helt med om att det ligger i allas intresse att vi får valuta för pengarna. Vi behöver de nya både för att ta över stafettpinnen från de förestående pensionsavgångarna, men också för att få in nytt blod. Det finns massor av positiva kommentarer i de öppna svaren om hur roligt man tycker det är med unga, nya kollegor.

Jag ser även på de öppna svaren att lönefrågan är viktig för många. Det finns ett missnöje, åtminstone inom vissa grupper, med att våra löner ligger för långt från det man uppfattar som marknadsmässigt.

När det gäller lönerna pågår en översyn initierad av personalstaben, men jag kan i dag inte säga mer än att vi knappast kommer att kunna vara marknadsledande på lönesidan. Vi måste arbeta på bred front med att vara en attraktiv arbetsgivare. En viktig del är att kunna erbjuda spännande och utvecklande arbetsuppgifter. Här behöver vi nog fundera över hur vi kan både utveckla och förtydliga karriärvägarna.
Regionskattechefen vill alltså gärna behålla de nyanställda. Men det får inte kosta något. När hon skriver "det man uppfattar som marknadsmässigt" är det ett tecken på att hon tycker personalens krav är obefogade.

Dessutom: cynikern i mig tolkar uttrycket "att vi knappast kommer att kunna vara marknadsledande på lönesidan" som en rätt förskönande omskrivning av att Skatteverket kommer fortsätta erbjuda skitlöner. Men jag borde kanske inte vara så negativ. Det pågår ju en "översyn" av lönerna.

Nåväl. Nog om det. Lönen är ju inte det enda som avgör om man trivs på jobbet. Stimulerande arbetsuppgifter och lockande karriärvägar är också viktiga pusselbitar. Även här finns mycket att göra. Ska fundera på vad.

2 kommentarer:

Petter Envall sa...

Haha...Usama-liknelsen ar slaende! Jag letar febrilt efter AK47:an som borde sta till hoger om henne! Skulle aven kunna gora en obehaglig liknelse med "The Blair Witch Project" men avstar... Kul att se att SKV inte anvander mina skattepengar till internkommunikation i alla fall!

Sa till det hon sager. Det den har gymnasiekonomen (i basta fall...) uppenbarligen inte forstar ar att sa lange SKV fortsatter att erbjuda bra internutbildning (vilket jag bara kan appladera) sa kommer SKV fortsatta att ses som ett nodvandigt ont for alla skattejurister. Sa sag jag det, sa ser du det Jesper, det gar liksom inte att forneka. Man ar dar bara sa lange det behovs for att fa den obligatoriska "SKV-stampeln" i sin CV. Och varfor ar det sa, jo givetvis for att de inte foljer upp sin strategi att behalla arbetskraft genom att betala marknadsmassiga loner! Sa lange de fortsatter sa har kommer ny och kompetent arbetskraft "suga ut" SKV sa mycket det gar och sen dra darifran!

Jag ska skicka Al Qaida anhangaren lanken till den har bloggen!;)

VR sa...

Hehe, det där slår Västra Regionens webfilmer med hästlängder!!!