2007-09-03

Inifrån Skatteverket, del XLV

Försäkringskassan har räknat ut att mellan en och 3,5 miljarder försvinner varje år på grund av felaktiga utbetalningar.

Skulle vara intressant att veta hur mycket momspengar som rinner mellan Skatteverkets fingrar på grund av att vi ägnar oss åt att rätta räknefel i stället för att granska moms.

Inga kommentarer: