2007-08-15

Inifrån Skatteverket, del XXXVII

Precis som för all annan statlig förvaltning finns det bland många en uppfattning att Skatteverket blivit sossefierat. Mikael Wokander, som skrivit en bok med iakttagelser från en lång karriär som skatterevisor, berättar till exempel att man på 70-talet kunde gå på på revision hos börsnoterade företag, iförd T-shirt med texten "Krossa kapitalismen", sönderfallande jeans och träskor.

Även i modern till finns exempel på hur det statsbärande partiet satt sin prägel på skatteförvaltningen - minns hur RSV för några år sedan gick ut i en omfattande annonskampanj och försökte övertala svenskarna att det är bra att betala skatt. Inte ett ord om att det finns alternativ till högskattesamhället.

Ändå har jag under min korta tid på Verket fått intrycket att man klarar av att hålla en hyfsad rågång mellan ideologi och förvaltning. Tills i går.

På intranätet fanns en artikel om att regeringen vill se över reglerna för F-skatt. Tanken är att det ska bli lättare för människor som starta företag. Till exempel ska man inte längre behöva ha flera uppdragsgivare för att få F-skatt.

- Det här låter egendomligt. Frågan utreddes för cirka tio år sedan, och då tog inte den dåvarande regeringen till sig förslagen. Det är trots allt lättare i dag att få F-skattsedel än vid den tiden, säger Mikael Sindahl på rättsavdelningen.

Eh, va? Den dåvarande regeringen (ja det var förstås en sosseregering) är väl inte direkt känd för att ha verkat i företagsamhetens tjänst? Varför tycker Sindahl att ett tio år gammalt ställningstagande från en bortröstad sosseregering är relevant?

Sindahl suckar vidare:
- I dag har vi ett mycket effektivt uppbördssystem. Att låta fler betala in sin skatt själva kan medföra sämre uppbördseffektivitet.

Marita Ulvskog kunde inte sagt det bättre. Själv ställer jag mig frågan: vad är viktigast - uppbördssystemets effektivitet eller människors frihet att tjäna pengar på det sätt som passar dem bäst?

Sindahl kan förstås ha rätt. Uppbördseffektiviteten kan försämras. Men å andra sidan: ett ökat företagande kan leda till ökad tillväxt som kan leda till ökade skatteintäkter. Den sidan av myntet är tydligen inte lika angelägen att förmedla. Och plötsligen kommer en liten känsla smygande. Känslan att sosseriet på Skatteverket fått ett ansikte.

Inga kommentarer: