2007-06-26

Inifrån Skatteverket, del XXVI

Det finns inom myndigheten ett stort antal medarbetare som jobbar nitiskt och redligt i rikets tjänst. Och så finns det dom som porrsurfar. Några av dem är S, C, S, Ö, N, J, M, B, S och C, tio präktiga puckon som ägnar betald arbetstid åt att dregla över lätt- eller avklädda damer eller herrar.

S, C, S, Ö, N, J, M, B, S och C hade nu oturen att hamna i PAN (vilket i det här fallet inte är ett pocketförlag utan Skatteverkets personalansvarsnämnd). I PAN hamnar man om man gjort något som är tillräckligt dumt för att bli upptäckt. Till exempel att porrsurfa.
Inget för S, C, S, Ö, N, J, M, B, S och C?

PAN kan utdöma allehanda straff, såsom varningar, löneavdrag, uppsägningar och avsked. Av PAN:s verksamhetsrapport för tiden januari 2004 till juni 2006 framgår att såväl S, C, S, Ö, N, J, M, B, S som C fick löneavdrag för att de medelst skattebetalarnas datorutrustning och under av skattebetalarna betald arbetstid bejakat sina köttsliga lustar.

Följande framgår av PAN:s rapport:

  • S har porrsurfat under en sammanlagd tid av ca 2 timmar och 40 minuter. För det tyckte PAN att han förtjänade ett löneavdrag under fem dagar.
  • S har porrsurfat i drygt 4,5 timmar. Löneavdrag under fem dagar.
  • Ö har porrsurfat en dryg timme. Löneavdrag under fem dagar.
  • N har porrsurfat ca 6 timmar. Löneavdrag under fem dagar.
  • J har porrsurfat ca 2 timmar. Löneavdrag under fem dagar.
  • B har porrsurfat ca 10 timmar. Löneavdrag under fem dagar.
  • S har porrsurfat ca 4 timmar. Löneavdrag under fem dagar.
  • C har porrsurfat ca 7,5 timmar. Löneavdrag under fem dagar.
  • Pilskast av dem alla var dock M och C, som porrsurfade cirka 12 timmar var. För det belönades de med löneavdrag under tio dagar.
Hm. Det finns kanske en anledning till varför datorskärmarna är vända ut mot korridoren?

PS. Porrsurferiet på Skatteverket har för övrigt uppmärksammats av Aftonbladet, upptäckte jag när jag googlade "porrsurfa" i jakt efter en bild som jag något olagligt skulle kunna använda som illustration till denna väldigt textrika bloggpost. Hittade ingen bra bild. I stället fick det bli NOR.

Inga kommentarer: