2007-06-14

Inifrån Skatteverket, del XXIV

Som momshandläggare ska man inte tro att man kan tillbringa hela sitt liv i momsens skyddade lilla värld. Ibland tvingas man ut på äventyr. Det hände mig idag. Utflykten föranleddes av 7 kap. 1 § tredje stycket punkt 8 i ML. Den handlar om upplåtelse av rättigheter som är upphovsrättsskyddade (momssatsen är bara 6 procent på sådan upplåtelse).

För att kunna avgöra om en rättighet är skyddad av upphovsrätten måste man läsa i upphovsrättslagen. Ett gammalt ök med rötterna i 50-talet. Mina upphovsrättsamatörslutsatser blev ungefär så här:

Om jag målar en tavla så skyddas den av upphovsrätten. Om jag gör en ritning så skyddas den av upphovsrätten, såvida den uppnår tillräcklig verkshöjd.

Men om jag avbildar en teknisk konstruktion då? Först tänkte jag upphovsrätt. Sen diskuterade jag med en kollega och ändrade mig till inte upphovsrätt. Sen hittade jag ett rättsfall (i NJA!) som antydde upphovsrätt i en hänvisning till en SOU från 1956. Ringde biblioteket men, lo and behold, den fanns inte där! Vad göra? Alltså jag menar, jag trodde jag kom till Skatteverket för att jobba med moms. Helt plötsligt sitter jag och ägnar en halv arbetsdag åt upphovsrätt. La Vita è bella.

Inga kommentarer: