2007-05-27

Inifrån Skatteverket, del XXI

Jusektidningen rapporterar att det jäser av missnöje bland handläggare på Skatteverket. Lönerna är för låga, menar man, jämfört med motsvarande statliga verksamheter.

Enligt Jeanette Fored, fackbas för Jusek på Skatteverket, är Skatteverkets löner dock något högre (0,68 procent) än i andra statliga verksamheter med många Jusekmedlemmar.

Det må vara hur det vill med den saken. Själv undrar jag stilla över det förnuftiga i att Skatteverket nödvändigtvis ska jämföra sig med andra statliga verksamheter. Varför ska en döv låta sig ledas av en blind?

Utgå från verkligheten i stället, föreslår jag. För det är väl knappast till Försäkringskassan som ambitiösa, kompetenta och drivna akademiker hoppar strömhopp - utan till näringslivet.

Inga kommentarer: