2007-05-03

Inifrån Skatteverket, del XV

Citat från bloggen Kanalisera:
Om jag någon gång får en fiende ska jag se till att han/hon begåvas med ett arv bestående av ett antal gamla medicin-aktier inköpta nån gång under mellankrigstiden som sedan tvångssäljs och tvångsinköps igen vid ett namnbyte då en vinst även görs (på pappret i alla fall), som uppskovsberättigas tills man löser in en del av dem vid till exempel ett bostadrättsköp och som dessutom knoppar av ett annat slags aktier till 1% av värdet och som inte förtrycks i deklarationen eftersom Carnegie hade bättre för sig och som det fortfarande med alla papper i hand inte är självklart om de sålts under året eller inte. Moahahahahaa!
Alltså, jag har ju inget som helst med deklarationsblanketterna att göra, allra minst K4. Men jag känner mig ändå lite skyldig på nåt vis...

Idag fick vi förresten veta av regionskattechefen att det är "fint" att vara statstjänsteman. (Jo, hon sa faktiskt så!) Min teori är att det är en avledningsmanöver för att vi ska känna oss tacksamma och sluta gnälla på lönen.

Inga kommentarer: