2007-04-25

Fackmaffian igen...

I tisdags rapporterades att Byggnads och byggarbetsgivarna kommit överens om ett nytt kollektivavtal. Avtalet undertecknades klockan fem på tisdagsmorgonen.

En av klausulerna i avtalet innebär att arbetsgivarna blir skyldiga att informera facket om vilka löner byggarbetarna har - även de som inte är med i facket. Som om facket skulle ha med det att göra. Ibland undrar man ju vad fackmaffian håller på med. Nästa steg blir väl att installera övervakningskameror i de icke fackanslutnas sovrum.

Men nu har det visat sig att en sådan information kanske strider mot personuppgiftslagen. Vore förstås intressant om det av kontrollbehov besatta Byggnads fick en knäpp på näsan av Datainspektionen.

Lite småkul är för övrigt kommentaren av Byggnads ordförande Hans Tilly. Han hävdar att "kontroll har skett av att avtalet inte är olagligt". Okej, så vi ska alltså tro på att Hans Tillys förhandlingsdelegation slog Datainspektionen en pling så där strax före fem i går morse? Men tjena.

7 kommentarer:

Mathias Westerberg sa...

Jag kan inte annat än att hålla med dig om att byggnads granskningsarvoden är en mycket märklig form av kontroll. Hela idén att kontrollera även icke anslutna medlemmar känns ju märklig och en smula kommunistisk. För att nyansera bilden så kan ju nämnas att tanken med arvodena inte var att facket på detta sätt skulle tjäna mer pengar till sin egen kassa utan att arbetsgivarna inte skulle kunna konkurrera på olika vilkor genom att betala låg lön till oorganiserad personal. Byggnads måste nog tänka om, men GRUNDTANKEN att arbetsgivare behöver spela på samma spelplan med samma regler står jag fast vid. Och vi skall inte glömma att den svenska modellen med hög organisationsgrad och en "terrorbalans" mellan fack och arbetsgivare troligen är en av de faktorer som gjort vårt land till ett av de mest framgångsrika (ekonomiskt) under det förra seklet. Hejja fackförbunden, men i detta fallet TÄNK OM BYGGNADS ! /Mathias Westerberg anställd på det politiskt oberoende fackförbundet Sif.

Petter Envall sa...

Mathias slog huvudet pa spiken nar han sager "forra seklet"! Jag haller helt med om att fackforbunden sakert spelade en stor roll for att bygga upp vart relativa valstand nar foretag konkurrerade pa en lokal marknad med i stort liknande forutsattningar vad galler tillgang till arbetskraft och ersattningsnivaer.

Men jag blir vansinnig nar jag laser om fackens sinnesjuka makt over arbetsgivare som forutom att de slass pa en numera global marknad aven maste odsla resurser pa en meningslos intern strid med facket!!!! Det ar ju helt sjukt! Jag tycker synd om alla arbetsgivare som tvingas till underkastelse av facken (SAS nu senast) som jag tycker helt spelat ut sin roll! Hur fan skall Sverige kunna havda sig och behalla investeringar nar facken forvantar sig att foretag skall valja att betala en svensk industriarbetare nar en arbetare i Polen eller Indien utfor samma arbete for en brakdel!? Det ar inte konstigt att foretag flyr Sverige och att outsourcing blir allt vanligare. Att de dessutom gor skattemassiga vinster pa att leta sig utanfor Sverige gor inte saken battre.....
/Petter

Mathias Westerberg sa...

"Det finns ALLTID någon som är villig att utföra arbete billigare". Frågan är om vi på 2000 talet tycker att det är OK att konkurrera på arbetstagarnas bekostnad? Att det är vild strejk på SAS är givetvis inget bra. Men kan det vara så att SAS i sin kamp för överlevnad väljer att pressa sin personal så långt att de till slut säger STOP. Nu får det vara nog. Företaget får hitta ANDRA sätt att konkurrera på än på vår bekostnad.

Jag håller med dig i mycket Petter. Det är viktigt att företagen inte försvinner från Sverige. Debatten om HUR vi skall klara vår sysselsättning på BRA och justa vilkor UTAN att riskera att företagen flyttar ut MÅSTE få mer utrymme i media och i riksdagen. Hejja den friska och utvecklande debatten ..

/Mathias

Jesper Svensson sa...

Intressant debatt det här.

Min främsta invändning mot Byggnads maffiametoder handlar om att jag tycker de missuppfattat sitt uppdrag. De ska tillvarata sina medlemmars intressen. Men de ska ge fan i dem som väljer att vara oorganiserade - det är faktiskt en mänsklig rättighet och man ska inte behöva få sina löneuppgifter utlämnade till tredje man (facket).

Sen tror jag iofs inte man ska överskatta fackens betydelse när det gäller Sveriges relativa framgång efter andra världskriget. Sverige drabbades lindrigt av kriget, den svenska industrin stod redo att köra igång för full maskin dagen efter Dönitz kapitultion. Klart vi profiterade på det (delvis tack vare mängder av invadrade ungrare, jugoslaver m.m. Men det tycks inte Byggnads ha snappat upp när de står utanför skolbygget i Vaxholm och skränar "Go home!" till letterna).

Den svenska modellen - hög anslutningsgrad, höga skatter och anställning som norm - kan också ifrågasättas. Hur hade Sverige sett ut om vi i stället hade satsat mer på entreprenörskap och kapitalbildning? Om vi fokuserat på företagande i stället för sist-in-först-ut, LAS och andra förlamande och cementerande åtgärder?

Jag säger inte att facken inte fyller en funktion. Men de ska ägna sig åt sina medlemmar. Och de ska inte missbruka sin makt. På båda dessa punkter tycker jag de fallerat flagrant på sistone.

Petter Envall sa...

Fragan ar val snarare om foretagen har sa stora valmojligheter nar det galler fragan vad de ska konkurrera med? Jag jobbar i Hong Kong och har darfor en utmarkt insikt i en av Svenska foretags storsta mardrommar, d.v.s. Kina. Jag blir morkradd nar jag ser och hor om den helt ofattbara effektivitet som praglar Kinesiska foretag oavsett bransch. Att sedan den har effektiviteten bottnar i nagon form av overlevnadsinstinkt och tvang fran obarmhartiga arbetsgivare ar forvisso hemskt men spelar i detta sammanhang mindre roll.

Situationen ser likadan ut i Indien, Korea och Taiwan mfl. Hur mycket vi an forkastar deras system med barnarbete, minimiloner och 18-timmars arbetsdag sa ar det denna verklighet som ALLA Svenska foretag som verkar pa en global marknad tvingas konkurrera i. Du kanske last i affarspressen att Indiska Tatra, och nu aven Nissan/Renault har planer pa att tillverka en bil for under US$ 2500. Ganska enkel logik sager att det ar fullstandigt omojligt att genomfora med Europeiska arbetarloner. Vad hander om/nar Volvo kanner sig tvingade att leta sig ner i dessa segment?

Min poang ar att kostnad for sald vara eller tjanst ar den viktigaste konkurrensfaktorn for foretag och facket i Sverige gor sitt basta for att forsvara for foretag att paverka detta, med valkant resultat. Jag haller med Jesper om att facken visst kan spela en roll som ett satt for FRIVILLIGA medlemmar att ga samman och tillsammans fa ett starkare inflytande mot arbetsgivaren. Men att medelst tvang dra med sig oanslutna och att mer eller mindre terrorisera foretag ar fullstandigt vansinnigt och nagot som jag skulle forvanta mig att hitta i det har javla landet men inte i Sverige!

Sa har politiskt korrekt har jag inte varit pa ar och dar.....;)
/P

Mathias Westerberg sa...

Intressanta infallsvinklar ni har båda två. Vi verkar vara överens om att fackens uppgift är att företräda sina medlemmar och inga andra. Vi verkar också överens om att byggnads granskningsarvoden som tas ut även på oorganiserad arbetskraft är en förlegad kontrollmetod.

Vi är nog inte överens om fackföreningarnas roll när det gäller Sveriges ekonomiska framgångar. Jag håller med Er om att det finns flera faktorer som gjort Sverige blomstrande. Själv tror jag att fackföreningarnas betydelse är av stor betydelse i detta sammanhang.

Summerar man debatten så handlar den till sist om MAKT. Vem skall bestämma och vilket inflytande skall medproducenter ha i dagens näringsliv?

En mycket viktig fråga för ett modernt fackförbund blir i denna kontext "Hur skall vi lyckas att bli företagets självklara MEDPART". Detta "tänk" finns i många förbund men får sällan utrymme i den dagliga debatten.

HÄR ligger utmaningen för de moderna fackföreningarna. Bort från partipolitiska kopplingar och mot en symbiotisk samvaro som utvecklar Sverie och Sveriges företag !

Jesper Svensson sa...

Okej, vi har olika uppfattningar om fackens roll i Sveriges framgångar efter världskrigen. Kanske inte spelar så stor roll egentligen - det väsentliga är ju att diskutera fackens eventuella roll i framtiden.

Världen idag ser helt annorlunda ut än världen på 50-80-talen. Globalisering leder till tuffare konkurrens, konkurrens som vi måste kunna möta.

Ibland så undrar jag om facken fattat detta. De tycks ibland tro att man kan strejka sig ur globaliseringen. Tyvärr, det funkar inte.

Facken lider av ideologiska låsningar och föråldrade lösningar på problem. Om facken inte vill bli helt irrellevanta i samhällsdiskussionen borde de nog ta sig en ordentlig tankepaus och fundera på vad de ska syssla med och hur de ska arbeta.