2007-03-27

Inifrån Skatteverket, del XII

I dag hade vi BAS-teammöte på Skatteverket. BAS-teammöte har vi en gång i månaden, och då samlas alla handläggare som jobbar med BAS (databas med grunduppgifter om skattskyldiga) och diskuterar allmänna spörsmål, problem som dykt upp, GAS (gemensamt arbetssätt) m.m.

Men innan mötet kan börja på allvar måste man alltid ägna minst fem minuter åt att gaffla om vem som ska skriva protokoll. Först frågar chefen om någon frivilligt anmäler sig. Varpå tjugo vuxna människor idkar kompakt tystnad, skruvar besvärat på sig, tittar ner i bordet och gör sitt bästa för att helt försvinna ur sinnevärlden.

Sen väljer chefen, som är timid och inte vill tvinga någon, ut en försöksperson: "Men Greta-Stina, kan inte du skriva?" Vilda protester från Greta-Stina. "Men Britta-Lena då?" Britta-Lena suckar; hur tror du att jag ska hinna med en timmes kafferast varje dag om jag måste skriva protokoll också?

Eftersom den situation som nu uppstått gör mig så frustrerad att jag är farligt nära att slå någonting i spillror (jag är ingen våldsam person but this is more than I can take, liksom) så föreslog jag en gång för min chef att vi skulle upprätta en turordningslista där protokollföringsuppgiften fördelas rättvist.

Min chef nämnde detta förslag på dagens möte. Anna-Greta-Maja gnydde. "Kan inte du skriva protokollet varje gång?" föreslog hon i stället min chef. (Härligt med ambitiösa medarbetare.)

Då var jag tvungen att bryta in. "Vi är tjugo personer i den här gruppen", sa jag. "Vi har möte en gång i månaden. Det innebär att var och en får skriva protokoll ungefär en gång vartannat år. Vad är problemet?"

"Fast ibland är ju nån sjuk", invände Eva-Stina-Rosa-Britta.

Jag kände ridån gå ner framför mina ögon och en evig skymning sänka sig över Skatteverket. Inte undra på att man ibland längtar efter att bli ordentligt berusad.

6 kommentarer:

Petter Envall sa...

Hahaha.....det ar ju fullstandigt lysande!:)) Den energi som odslades pa att debattera det dar amnet hade rackt for att skriva namnda protokoll under en 3-arsperiod!;)

I ovrigt tycker jag att du kunde ha anmalt dig som frivillig, guldstjarna i kanten du vet....;)

Jesper Svensson sa...

Jo jag funderade på att volontera. Men det är lite svårt att skriva bra protokoll när man inte riktigt fattar vad allt handlar om. Får försöka skaffa guldstjärna på nåt annat sätt.

Amanda sa...

Det finns ju som sagt en anledning till att man inte får bära vapen...
; ) Fast kunde du inte smällt dem i huvudet med din silversked...; )?

Anonym sa...

Hehe, låter bekant...

comra sa...

Det där tycker jag är spännande. Var på ett möte en gång, tänk personalmöte med en chef och sedan fackrepresentater, där en person skulle prata under två timmar och sedan skulle det vara en fri (icke ordförandestyrd) frågestund efteråt.

I övrigt var dagordningen tom. Då frågar chefen (som inte rent formellt borde vara ordförande lika lite som jag fick vara det av andra skäl) om inte någon skulle vara ordförande, och tittade lite bedjande på en dam. Damen berättade då att hon fick reda på att ordförande (ordinarie) var sjuk för två timmar sedan men inte hade förberett sig för att vara ordförande.

Då undrade jag stilla hur svårt det kan vara?

Folk sätter upp enorma hinder ibland.

Skatteverket som arbetsplats sa...

Obeskrivligt bra beskrivning av hur en mötessession på Skatteverket kan te sig!