2007-02-19

Inifrån Skatteverket, del VI

Idag skickade jag iväg resultatet av min första stimulerande arbetsuppgift. En skattskyldig hade skrivit in till verket och frågat om vilken momssats som gäller för transporttjänster när köparen är ett finskt företag.

Med stor glädje och obändig entusiasm kastade jag mig in i ML:s sammelsurium av paragrafer och undantag. När jag kom tillbaka hade jag fiskat upp en paragraf som tycktes mig lämplig - 5 kap. 5 a §, som jag mycket tvärsäkert tyckte mig kunna göra en contrariotolkning av för att få det resultat jag ville. Min RKP tyckte dock annorlunda, och mitt utkast återvände med noteringar i marginalen och förmaningar om besinning och respekt för lagstiftaren.

Vi hade en lång och fantastiskt underhållande diskussion om relationen mellan 5 kap. 5 och 5 a §§ och deras förhållande till 5 kap. 1 §. (Ja, bara en juristtönt kan väl tycka att en sån diskussion är underhållande. But hey - that's me.)

Ett nytt utkast skrevs ihop och skulle nu underställas granskning av RKP nr 2. Hon rynkade på näsan och tyckte att jag var helt ute och cyklade. 5 kap. 7 § skulle det vara, det här var uthyrning av arbetskraft och inget annat.

Ett tredje utkast skrevs ihop med den torraste myndighetsprosa jag kunde uppamma. Till slut var dock båda RKP:erna nöjda och jag fick stolt slicka iväg kuvertet och skicka iväg mitt brevsvar till den intet ont anande skattskyldige.

Nu önskar jag bara att jag får fler brevfrågor att klura på. För de där adressändringarna som jag ägnar arbetsdagarna åt nu är förödande enformiga.

Inga kommentarer: