2007-01-31

Inifrån Skatteverket, del IV

Jag har nu jobbat på Skatteverket i tre veckor. Två av de veckorna har jag ägnat åt kompetensutveckling i form av en momskurs. Jag har därvid dragit två slutsatser: 1) Skatteverket är, i sina bästa stunder, en bra arbetsgivare för den som vill fortbilda sig; 2) Även bland dem som jobbat länge på Skatteverket finns personer som skulle kunna komma i fråga för kvalificerade befattningar inom näringslivet (i motsats till min fördom som säger att de som jobbar länge på Skatteverket gör det för att de saknar den ambition, det driv och skinn på näsan som fordras utanför Verkets skyddande väggar).

Trots det är mitt intryck att Skatteverket (och statliga arbetsgivare i allmänhet) är dåliga på att ta tillvara på de möjligheter de faktiskt har att attrahera och behålla kompetent folk, vilket leder till att duktiga medarbetare hoppar av och lämnar kunskapsluckor efter sig. Skatteverket måste fundera på hur man ska få medarbetare att stanna kvar.

När det gäller löner och förmåner är det svårt för staten att nå upp till näringslivet. En större differentiering i lönesättningen torde förvisso kunna åstadkommas (dvs. mer till dem som presterar bra och mindre till de som presterar dåligt), men man skulle nog ändå inte "nå ända fram".

Däremot borde man erbjuda möjligheter för personalen att bredda sin kompetens genom omfattande utbytesprogram med andra statliga myndigheter - såväl inom som utom riket (EU har ju sitt Fiscalis-program och det är helt rätt väg att gå). En medarbetare på Skatteverket skulle exempelvis kunna praktisera i förvaltningsdomstol, på Tullverket, Ekobrottsmyndigheten (snart salig i åminnelse), Försäkringskassan, Riksrevisionen, Finansdepartemetet samt på skattemyndigheter i andra länder (och vice versa förstås).

I kombination med en genomtänkt strategi för hur medarbetarens nyvunna kompetens sedan ska tas tillvara inom Skatteverket (och hur medarbetaren ska premieras för sitt visade engagemang) borde sådana här program kunna vara en god affär för Verket - nöjda och stimulerade medarbetare jobbar bättre och stannar längre!

4 kommentarer:

Petter Envall sa...

Hej Jesper,
tack for ett tankvart inlagg om hur vi kan forbattra var verksamhet framover. Vi har redan idag en omfattande utbytesverksamhet. Jag sjalv aker ofta pa dagsturer till andra distrikt i landet, igar var jag faktiskt anda till Mjolby dar jag deltog i ett spannande mote med Kronofogdemyndigheten! Som du kanske vet ger vi ocksa vara anstallda mojligheten att inreda sina kontor pa ett mycket personligt satt, egen papperskorg etc. Det ar var syn att detta ger Skatteverket en konkurrensfordel gentemot privata arbetsgivare. Vi kommer aven att lansera ett landsomfattande program under hosten som ger samtliga anstallda ratt att minska sitt skatteunderlag med 1 krona for varje ar man varit anstalld pa myndigheten. I slutanden kan det ge betydande besparingar! Sa jag tror inte att du behover oroa dig for hur vi skall hantera fragan om att behalla kompetensen framover. Hadanefter skulle jag aven uppskatta om du inte anvander din arbetstid till att forfatta blogginlagg. Det finns kalkyler som sager att for varje minut en anstalld agnar sig at personliga sysslor, forlorar verket 2 kronor i skatteintakter. Pa sikt blir det stora summar som vi svarligen kan motivera.

Med vanlig halsning
Mats Sjostrand

Jesper Svensson sa...

Bäste Mats,

som du ser var blogginlägget publicerat strax efter kl. 19. Då var min arbetstid slut sedan lääänge (jag har noterat att arbetsdagarna inte är så långa på ditt Verk).

(Denna bloggkommentar är iofs skrivet på arbetstid. Hehe. /.../ oj, blev lite distraherad, det körde förbi en ambulans här utanför.)

Anonym sa...

Vad håller du på med?

Jesper Svensson sa...

Anonym - Det där får du nog utveckla litegrann för att jag ska kunna svara.