2006-12-07

Vet facket vad negativ föreningsfrihet är?

Sofia Appelgren driver en restaurang i Göteborg. Personalen tjänar bättre än den lön som stipuleras i kollektivavtalet, och verkar inte särskilt intresserad av att gå med i facket.

Ändå ställer sig en brigad från Hotell- och Restaurangfacket utanför restaurangen och blockerar entrén för att tvinga Sofia Appelgren att skriva på ett kollektivavtal.

Facket missbrukar, i vanlig ordning, sin makt till att tvinga fram kollektivavtal (och, därmed, ännu mer makt åt sig självt). Tack och lov finns det människor som reagerar på detta.

Fredrick Federley, riksdagsman (c), kallar fackets agerande för "maffiametoder". Han, Sofia Appelgren och hennes personal har fått starkt stöd. Följ händelseutvecklingen på Fredrick Federleys blogg.

Senaste nytt är att facket nu kräver regeringen om ursäkt. Det enda rätta är ett skarpt ställningstagande för den negativa föreningsfriheten (dvs. rätten att stå utanför om man så önskar). Jag avvaktar Maud Olofssons reaktion med spänning.

7 kommentarer:

Thomas sa...

Negativ föreningsfrihet är friheten att inte behöva tvångsanlutas till en organisation -- något som facket mig veterligen inte försöker pådyvla någon.

Det du kanske menar är den negativa avtalsfriheten, som dock inom arbetsrättens område är begränsad i Sverige.

Om den begränsningen är rätt eller fel är en annan fråga.

Jesper Svensson sa...

Det är den negativa föreningsfriheten jag tänker på. Och visst har du rätt i fackets blockad inte i första hand handlar om att tvinga in personalen i facket.

Samtidigt menar jag att om både personal och arbetsgivare är överens om att verksamheten ska bedrivas utan facklig inblandning så är det - åtminstone indirekt - en kränkning av de anställdas negativa föreningsfrihet när verksamheten (dvs. de anställdas levebröd) blockeras.

Thomas sa...

Den analysen är jag inte riktig med på, men det beror nog bara på ordvalet.
Negativ föreningsfrihet vore det i så fall om facket skulle "lägga av" ifall de anställda anslöt sig till fackföreningen.

Då det inte skulle förändra grundproblemet såsom facket ser det (inget kollektivavtal) är det därför föga sannolikt att ett sådant medlemskap skulle leda till att facket skulle avbryta sin aktion.

Så jag ser inte, var de anställdas negativa föreningsfrihet kommer in i spelet. (Däremot skulle man (dock i slutändan också utan framgång) kunna hävda att arbetsgivarens negativa föreningsfrihet åtminstone berörs, då ett sätt att lösa konflikten vore att hon anslöt sig till en arbetsgivarorganisation).

Men det är nog bara juristen i mig som gör mig till språkpolis :-P

Magnus Persson sa...

Anledningen till att de anställdas negativa föreningsfrihet kränks är att ett antal tusen per år och anställd kommer att behöva gå till facket (eftersom avtalet stipulerar att företagaren ska betala in en viss procent av utbetalda löner till facket, i alla fall om jag fått allt rätt för mig). Precis samma modell som mätavgifterna inom byggbranschen således. En väldigt tydlig "indirekt" medlemsavgift.

Byggnads-fallet ligger för närvarande i EU-domstolen för avgörande eftersom ett antal byggnadsarbetare kände sig kränkta över att ett antal procent av arbetsgivarens lönekostnader för dem gick direkt i Byggnads fickor utan att de fick något tillbaka.

Ser du fortfarande inte problemet? Läs i så fall på om fallet Byggnads, bitte.

Thomas sa...

Magnus, om du läser tidigare avgöranden av EG-domstolen, så är det ganska entydigt att den inte anser att föreningsfriheten berörs.
Läs gärna på...

Dessutom: en EU-domstol finns inte. Sist jag kollade var det fortfarande en EG-domstol.

Läs gärna på innan du häver ur dig att andra inte är pålästa. Danke.

Jesper Svensson sa...

Thomas: Jo, visst heter det EG-domstolen. Men det är väl ingenting att va spydig över?

Därtill: Fackens argument för att tvinga AG att teckna KA handlar ju om de anställda; facket menar att de anställda går miste om vissa förmåner etc. genom att det inte finns KA. Men de anställda har ju valt att stå utanför facket, på goda grunder. Vad jag menar är facket, genom att försöka tvinga fram ett KA, kränker de anställdas medvetna val att hålla facket borta från deras arbetsplats (och därmed, i förlängningen, deras negativa föreningsfrihet).

Thomas sa...

Jesper,
spydigheten är endast en kommentar på Magnus spydighet -- inget annat.

Sorry om du tog illa vid.